Ημερομηνίες Εξετάσεων γλωσσομάθειας NOCN LAAS 2019
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ NOCN: Σάββατο 14/12/2019

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ NOCN: Σάββατο 18/05/2019

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ LAAS: Κυριακή 19/05/2019

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ NOCN ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ημερομηνία, προθεσμία υποβολής αιτήσεων, εξέταστρα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΞΓ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ + ΈΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ α) ΑΝΗΛΙΚΩΝ και β) ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ NOCN

Εξετάσεις NOCN:

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ NOCN

NEW! REQUEST FORM FOR SPECIAL ARRANGEMENTS (NOCN EXAMS)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ NOCN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ NOCN

Εξετάσεις LAAS:

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ LAAS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ LAAS

LISTENING ENGLISH A1

LISTENING ENGLISH A2

LISTENING FRANCAIS A2

LISTENING ITALIANO A2

LISTENING ITALIANO B1

LISTENING DEUTSCH A2

LISTENING DEUTSCH B1