Άνοιξε ο νέος ιστότοπος (http://evaluators.minedu.gov.gr) για την υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη σύσταση Σώματος Αξιολογητών για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας της Γ.Γ. Διά Βίου Μάθησης & Ν. Γενιάς.

Στο σύστημα αυτό μπορoύν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για να συμμετέχουν στο Σώμα Αξιολογητών για τις εξετάσεις της Ελληνομάθειας που διεξάγει η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Πριν ξεκινήσουν, παρακαλούνται να διαβάσουν:

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία της αίτησής τους. Στη συνέχεια, θα πρέπει να κάνουν οριστική υποβολή και να εκτυπώσουν την αίτησή τους (μέσω της εφαρμογής για να φαίνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου) και να την αποστείλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις οδηγίες στην πρόσκληση ενδιαφέροντος. Οποιαδήποτε αίτηση που δεν έχει εκτυπωθεί μέσω της εφαρμογής, ΔΕΝ θα γίνεται δεκτή.

Για τεχνική υποστήριξη μπορούν να στέλνουν email στο [email protected]

Για άλλα θέματα σχετικά με την πρόσκληση: 213-1311667, 213-1311652, 213–1311678, 213-1311669