Πιστοποίηση ελληνομάθειας παγκοσμίως

10-12 Μαΐου 2016

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας αποτελεί τον εθνικό φορέα πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας παγκοσμίως. Διενεργεί, κάθε Μάιο, τις σχετικές εξετάσεις σε 150 εξεταστικά κέντρα και πιστοποιεί γύρω στους 5000 υποψηφίους ετησίως. Οι φετινές διεξάγονται, σε όλον τον κόσμο, από 10 έως 12 Μαΐου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ε Π Ι Π Ε Δ Α

Ημερομηνίες εξετάσεων

Α1 (για παιδιά 8-12 ετών)

Στοιχειώδης Γνώση

Τρίτη 10 Μαΐου 2016 (πρωί)

Α1 (για εφήβους και ενηλίκους)

Τρίτη 10 Μαΐου 2016 (πρωί)

Α2

Βασική Γνώση

Τρίτη 10 Μαΐου 2016 (μεσημέρι)

Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς

Τρίτη 10 Μαΐου 2016 (μεσημέρι)

Β1

Μέτρια Γνώση

Τρίτη 10 Μαΐου 2016 (απόγευμα)

Β2

Καλή Γνώση

Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 (πρωί)

Γ1

Πολύ Καλή Γνώση

Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 (απόγευμα)

Γ2

Άριστη Γνώση

Πέμπτη 12 Μαΐου 2016 (πρωί)

Χάρτης εξεταστικών κέντρων: http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

Πίνακας εξεταστικών κέντρων 2016: http://www.greek-language.gr/certification/node/9.html)

Έδρες διδασκαλίας στο εξωτερικό: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/guides/tuition/show.html?group=1

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε το 1994 και συνιστά κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων συνεποπτευόμενη από τα Υπουργεία Εξωτερικών και Πολιτισμού. Είναι ερευνητικό ίδρυμα (ΝΠΙΔ) και λειτουργεί ως συντονιστικό, συμβουλευτικό και επιτελικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα γλωσσικής αγωγής και πολιτικής.

Σήμερα, αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνικών Ιδρυμάτων για τη Γλώσσα [European Federation of National Institutions for Language (EFNIL)] καθώς και άλλων πανευρωπαϊκών οργανισμών και ενώσεων – όπως η Ένωση Εξεταστών Γλωσσομάθειας στην Ευρώπη (ALTE) και η Eυρωπαϊκή Ένωση Εξετάσεων και Αξιολόγησης της Γλωσσομάθειας (ΕΑLTA) ­– δραστηριοποιείται στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και αναπτύσσει συνεργασίες με αναγνωρισμένους φορείς της Ευρώπης που άπτονται των ερευνητικών του ενδιαφερόντων.