ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΓ ΠΕ)


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΣΚΓΓΦ ΠΠ)ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ


ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας κο Κ. Αρβανιτόπουλο

Αξιότιμε κε Υπουργέ

τα δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου δεν είναι σαφή ως προς τη θέση που επιφυλάσσει για τη διδασκαλία της γαλλικής ο νόμος για τις αλλαγές στο Γενικό αλλά και στο Τεχνικό-Επαγγελματικό Λύκειο. > .

Επιπλέον η διδασκαλία της γαλλικής ως α’ ξένης γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης αλλά ιδιαίτερα στο ΓΕΛ και ως β’ ξένης γλώσσας, όπως και ως μάθημα επιλογής έγινε συχνά τα τελευταία χρόνια αντικείμενο εκπαιδευτικών πειραματισμών και δεν είχε πάντα στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Δ/θμιας Εκπ/σης τη θέση που της άρμοζε σύμφωνα με αυτά που προσφέρει στους μαθητές και μαθήτριες και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.

Η εκμάθηση περισσοτέρων της μίας γλωσσών είναι πλέον επιτακτική αφού η γλωσσομάθεια αποτελεί «κλειδί» για την επαγγελματική επιτυχία. Ειδικά στην Ευρώπη η γνώση και η ευχέρεια σε περισσότερες από δυο γλώσσες αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επίσης η γλωσσομάθεια βοηθά στην συνεχή επιμόρφωση του εργαζομένου. Του επιτρέπει να συνεργάζεται με αλλόγλωσσους και διευρύνει το πλαίσιο συναλλαγών και ανταλλαγών του. Σε μια κοινωνία παγκοσμιοποιημένη και πολυπολιτισμική, όπως η δική μας, οι ξένες γλώσσες, στον τοµέα της εκπαίδευσης, είναι τα γνωστικά αντικείµενα µέσω των οποίων οι νέοι αφενός γνωρίζουν άλλους πολιτισµούς και αφετέρου αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες, απαραίτητες για την κινητικότητα και τη συνύπαρξη.

Στη χώρα µας η γνώση ξένων γλωσσών ανέκαθεν αποτελούσε και αποτελεί µορφωτικό στόχο στο επίπεδο της δηµόσιας εκπαίδευσης ή στο επίπεδο της ατοµικής πρωτοβουλίας.Επιπλέον πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές και μαθήτριες να διδαχθούν πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα στο σχολείο τους, όπως προβλέπεται για τα υπόλοιπα μαθήματα, στα οποία μπορούν και να εμβαθύνουν.

Ζητάμε

ü την εξασφάλιση της συνέχειας των ξενόγλωσσων σπουδών στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια (υποχρεωτική και μεταυποχρεωτική) με την υποχρεωτική διδασκαλία 2 ξένων γλωσσών σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο, ώστε οι μαθητές και μαθήτριες να αποκτούν ολοληρωμένη γνώση της γλώσσας, που θα τους οδηγεί σε πιστοποίηση και με δεδομένο ότι οι καθηγητές γαλλικών επαρκούν για να στελεχώσουν όλες τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ü την άμεση σύνδεση της διδασκαλίας της γαλλικής ως ξένης γλώσσας με διαβαθμισμένη Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας μέσα από το Δημόσιο σχολείο για την ορθολογικότερη αξιοποίηση του προσωπικού και επί της ουσίας εξοικονόμηση πόρων

ü Στο πλαίσιο της ισότιμης μεταχείρισης των μαθητών Γενικών και Τεχνολογικών Λυκείων θα πρέπει η νομοθεσία για την ξένη γλώσσα στο Τεχνολογικό Λύκειο να εναρμονιστεί με αυτή του Γενικού. Προκειμένου να δοθούν ίσες ευκαιρίες στους μαθητές των δύο τύπων Λυκείου πρέπει και οι μαθητές του Τεχνολογικού, να συνεχίζουν στο Επαγγελματικό Λύκειο τη διδασκαλία της 2ης Ξ.Γ. που είχαν επιλέξει στο Γυμνάσιο ώστε να υπάρξει ο απαιτούμενος αριθμός διδακτικών ωρών που στη Γ’ Λυκείου θα δώσει και στους μαθητές του Τεχνολογικού το δικαίωμα να αποκτήσουν Πτυχίο και σε 2η Ξ.Γ. γεγονός που θα τους βοηθήσει στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

ü Προσθήκη και των άλλων γλωσσών τις οποίες οι μαθητές έχουν διδαχθεί στο Γυμνάσιο στα μαθήματα ορολογίας.

ü Αύξηση των ωρών διδασκαλίας των ξένων γλωσσών.

ü Δημιουργία τμημάτων ξένων γλωσσών με ανώτερο αριθμό μαθητών τους 15.

ü Διδασκαλία των ξένων γλωσσών κατά επίπεδα γνώσεων.

ü Τον επανασχεδιασμό της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προτάσεις των Επιστημονικών φορέων και τις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών.

Για Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων

Οι Πρόεδροι

Δέσποινα Μαυροματάκη Μαρία Βρετανίδου

.