Με την παρούσα επιστολή, θα ήθελα να επισημάνω ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκυκλίους (αριθ. πρωτ.120303/Γ2/2-9-2013 και αριθ. πρωτ. 14302/Γ2/09-02-2012 ),στους μαθητές της Στ΄ τάξεως, που σύντομα θα αποφοιτήσουν από το Δημοτικό και θα εγγραφούν στην Α΄ Γυμνασίου,δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν ξανά Δεύτερη Ξένη Γλώσσα.

Η Γλώσσα αυτή θα μπορούσε να είναι και διαφορετική από αυτήν που διδάχτηκαν στο Δημοτικό.\

Το γεγονός ότι στο Δημοτικό ένας μαθητής μπορεί να έχει διδαχτεί διαφορετική γλώσσα από αυτήν που θα επιλέξει για να παρακολουθήσει στο Γυμνάσιο δεν θα επηρεάσει καθόλου την πρόοδό του στη γλώσσα αυτή.

Κι αυτό, γιατί τα βιβλία που διδάσκονται στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου,τόσο στα Γαλλικά όσο και στα Γερμανικά, δεν προϋποθέτουν καμία γνώση και ξεκινούν από επίπεδο για εντελώς αρχάριους.

Δημήτριος Τηλαβερίδης Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ07

πατήστε εδώ