Σχετικά με ερώτηση βουλευτή για τη «Διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία»

Σχετικά με την ερώτηση με θέμα «Διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία», την οποία κατέθεσε ο βουλευτής κ. Νικολόπουλος, το Δ.Σ. του Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. Ελλάδας (APF FU Grèce) έχει να παρατηρήσει τα εξής:

Το σκεπτικό της ερώτησης κινείται στο πλαίσιο της αναβάθμισης της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στο ελληνικό σχολείο.

Η πρόταση, όμως, για κατάργηση της διδασκαλίας της γερμανικής και η εισαγωγή άλλων γλωσσών με επιχείρημα τις σχέσεις της χώρας μας με τους εταίρους της μας ανησυχεί ιδιαίτερα.

Η διδασκαλία ή όχι ενός μαθήματος στην ελληνική εκπαίδευση δεν μπορεί και δεν πρέπει να εξαρτάται από την εξωτερική πολιτική, αλλά να αποφασίζεται με γνώμονα την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης προς όφελος των μαθητριών και μαθητών.

Δεν μπορεί και δεν πρέπει επίσης, σε καμία περίπτωση, να εξαρτάται από την «εξυπηρέτηση» συμφερόντων συγγενών και κομματικών φίλων. Τέτοιες πρακτικές, συχνές στο παρελθόν, οδηγούν στην απαξίωση και στην υποβάθμιση της παρεχόμενης στο ελληνικό σχολείο εκπαίδευσης.

Έχουμε επανειλημμένα υποβάλει στους αρμόδιους τις επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις μας για την αναβάθμιση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης προς όφελος των μαθητριών και μαθητών μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ

apf.gr