Δεκάδες είναι τα δημοτικά σχολεία ανά τη χώρα όπου οι μαθητές δε διδάσκονται ξένες γλώσσες με αποτέλεσμα οι μαθητές μετά από σχετικές αποφάσεις των οργάνων διοίκησης να αποχωρούν νωρίτερα από τα σχολεία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν δημοτικά σχολεία της Κρήτης για τα οποία έχει κατατεθεί σχετική ερώτηση από τον βουλευτή ΝΔ κ. Αυγενάκη. Σε αυτήν τόνιζε ότι «πέρα των προβλημάτων ανατροπής του οικογενειακού προγραμματισμού χιλιάδων εργαζόμενων γονέων που προκαλεί, δημιουργεί και προβλήματα άνισων ευκαιριών του μαθητικού δυναμικού της χώρας, όχι μόνο από σχολείο σε σχολείο, αλλά κάποιες φορές ακόμα και από τμήμα σε τμήμα μέσα στο ίδιο σχολείο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το 43ο Δημοτικό Ηρακλείου, όπου το ένα τμήμα της Ε τάξης διδάσκεται ξένη γλώσσα και το δεύτερο τμήμα της ίδιας τάξης σχολάει πρόωρα! Το πλέον σημαντικό είναι ότι δημιουργούνται σοβαρά παιδαγωγικά προβλήματα. Όταν ένα τμήμα της Ε τάξης δεν παρακολουθεί τη μια χρονιά μαθήματα Γαλλικών, πως θα είναι σε θέση να συνεχίσει σε προχωρημένο επίπεδο την επόμενη χρονιά».

Ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας απάντησε γραπτώς λέγοντας ότι το Υπουργείο προσπαθεί να αντιμετωπίσει όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα τα προβλήματα των κενών στη δημόσια εκπαίδευση. Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται προσπάθεια, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, για ουσιαστική ενίσχυση του εκπαιδευτικού δυναμικού του δημοσίου σχολείου.

Παράλληλα παραθέτει τα όσα αναφέρονται σε Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΟΠΑΙΘ, για τις προσλήψεις καθηγητών ξένων γλωσσών για τις οποίες ισχύουν τα ακόλουθα:

Α) Αναφορικά με τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά – Γερμανικά) σε σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2014-2015, καθώς δεν είναι ενταγμένη σε κάποιο από τα ισχύοντα προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), δεν είναι εφικτή η πραγματοποίηση προσλήψεων αναπληρωτών κλάδου ΠΕ07 και ΠΕ05 μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Β) Αναφορικά με τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας η χρησιμοποίηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ καθίσταται εφικτή αποκλειστικά και μόνο για τα σχολεία που εντάσσονται σε Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, τα οποία και παρουσιάζουν ελάχιστα λειτουργικά κενά στην επικράτεια της χώρας. Στην περιφέρεια της Κρήτης, συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις 4 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06- Αγγλικής Γλώσσας.

Στην γραπτή απάντηση του αναπληρωτή υπουργού παρατίθενται στοιχεία για τις προσλήψεις ενώ αναφέρεται ότι τα υφιστάμενα κενά δύναται να καλύπτονται, επίσης, μέσω των αποσπάσεων και μεταθέσεων, καθώς και μέσω της διαχείρισης από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των υφιστάμενων μονίμων εκπαιδευτικών με τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

Τέλος επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, η νέα ηγεσία του Υπουργείου έχει δεσμευτεί να εξετάσει όλες τις ανάγκες και τα κενά στα δημόσια σχολεία και να ενεργήσει με θετικό τρόπο για την αναβάθμιση της δημόσια εκπαίδευσης.

news.gr Καλόγηρος Βασίλειος