ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Εργαστήριο για τον εμπλουτισμό της Ελληνικής Wikipedia στo 6ο Δημοτικό σχολείο Αγίας Παρασκευής


Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 17:00 θα γίνει στο 6ο Δημοτικό σχολείο Αγίας Παρασκευής, σεμινάριο-workshop στο πλαίσιο της δράσης για τη διάδοση και τον εμπλουτισμό της Wikipedia στα Ελληνικά.


Στο σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα μπορούν να μάθουν τα πρώτα στοιχεία για τη συγγραφή άρθρων στη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια, αλλά και να έρθουν σε επαφή με μέλη της κοινότητας της Wikipedia που θα τους μεταφέρουν την εμπειρία τους.

Όσοιενδιαφέρονταινασυμμετάσχουνστο σεμινάριο μπορούνναδηλώσουνσυμμετοχήστοτηλέφωνο: 6974-061780 καιστοe-mail: [email protected]


Περισσότερεςπληροφορίεςστησελίδα"Αγορά"τηςWikipedia: http://goo.gl/HXeJQκαιστηνιστοσελίδα: http://www.mywikipedia.gr/

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ

H μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, http://eellak.gr/) ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά Ιδρύματα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες.

Επικοινωνία: Μπάμπης Εγγλέζος : 210 7474-271, info at ellak.gr,