Πρόσκληση συμμετοχής των μαθητών σας σε πιλοτική εξέταση στο ECCE Listening.Προσκαλούμε τους μαθητές σας να συμμετάσχουν σε πιλοτική εξέταση ECCE για την ενότητα Listening, η οποία θα διεξαχθεί στις 23 Οκτωβρίου 2011 στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Γενικές πληροφορίες

Το Πανεπιστήμιο του Michigan, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των εξετάσεων που αναπτύσσει και των αλλαγών που θα ισχύσουν στην ενότητα Listening του ECCE από το Μάιο 2013, θα πραγματοποιήσει πιλοτική εξέταση στη συγκεκριμένη ενότητα. Tα αποτελέσματα της πιλοτικής αυτής εξέτασης θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη και βελτίωση μελλοντικών εξετάσεων ECCE.

Δομή-περιεχόμενο της πιλοτικής εξέτασης

Η πιλοτική εξέταση ECCE στην ενότητα Listening θα διαρκέσει περίπου 30 λεπτά, όπως η ισχύουσα εξέταση. Θα περιλαμβάνει ερωτήσεις ακουστικής κατανόησης πανομοιότυπες με εκείνες που εμφανίζονται στις τρέχουσες εξετάσεις ECCE, καθώς και έναν νέο τύπο ερωτήσεων που θα χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές εξετάσεις.

Οφέλη για τους μαθητές σας

Όσοι από τους μαθητές σας συμμετάσχουν στην πιλοτική εξέταση θα έχουν τη δυνατότητα να εξασκηθούν στη διαδικασία των εξετάσεων σε πραγματικές εξεταστικές συνθήκες και ακριβείς χρόνους. Επίσης, θα σας αποσταλεί ενημέρωση για την επίδοσή τους στην ενότητα Listening.

Τα αποτελέσματα των μαθητών σας στην πιλοτική εξέταση δεν θα ληφθούν υπόψη από το Πανεπιστήμιο του Michigan για τον καθορισμό της βαθμολογίας τους στις εξετάσεις ECCE Δεκεμβρίου 2011 ή άλλων επίσημων εξεταστικών περιόδων.

Δήλωση συμμετοχής μαθητών

Η συμμετοχή των μαθητών σας στην πιλοτική εξέταση είναι εθελοντική.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξετάσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στα τηλέφωνα 2103680090 και 2103680955 μέχρι την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011.

Σημειώστε ότι θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.