Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού συμμετέχει στο project «Foreign Language Trainer for Mother Tongue - a train-the-trainer curriculum (LAMOTO)», που χρηματοδοτείται από τη δράση «Εταιρικές Σχέσεις» του Προγράμματος Leonardo Da Vinci της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2008-2010.

Το project αφορά στη δημιουργία ενός Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για ταχύρρυθμη εκπαίδευση, που θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να διδάξουν τη μητρική τους γλώσσα ως ξένη.

Συμμετέχουν οργανισμοί από την Τουρκία (Konya Il Milli Egitim Mudurlugu - Public authority, Antalya Büyükşehir Belediyesi - Public authority ) τη Γαλλία (Association pour une école hongroise- Parents Association ) και την Ελλάδα (Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού και Ζευς Συμβούλων ).

Στα πλαίσια του project ερευνήθηκαν οι υπάρχουσες εκπαιδευτικές μέθοδοι πάνω στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας ως ξένης, στις τρεις χώρες απ' όπου προέρχονται οι εταίροι-οργανισμοί.

Με βάση τη σύγκριση και την επεξεργασία των μεθόδων αυτών είναι σε εξέλιξη η δημιουργία ενός Προγράμματος Σπουδών εκπαίδευσης εκπαιδευτών (train-the-trainer curriculum), το οποίο έχει ήδη εφαρμοστεί πιλοτικά σε φυσικούς ομιλητές από τις χώρες των εταίρων. To Πρόγραμμα Σπουδών θα κυκλοφορήσει σε CD, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδPosted Imageα του project.Posted Image