Εγγραφές στις εξετάσεις Δεκεμβρίου 2011: 3 Οκτωβρίου 2011 - 11 Οκτωβρίου 2011Δευτέρα - Παρασκευή : 09.00 - 19.00

Πώς να εγγραφείτε;

Posted Image Ημερομηνίες Εξετάσεων DELF - DALF - SORBONNE 2011-2012

Posted ImageΗμερομηνίες εξετάσεων Δεκέμβριος 2011

Posted ImageΗμερομηνίες εξετάσεων Απρίλιος - Μάϊος 2012

1. Διαδικασία εγγραφής στις εξετάσεις DELF-DALF-SORBONNE

Posted Image

2. Κανονισμός

Posted Image

3. Αίτηση εγγραφής για τους ελεύθερους υποψήφιους

Posted ImageSORBONNE

Posted ImageDELF / DALF

Posted ImagePaquet Sorbonne B1 + Delf B1

Posted ImagePaquet Sorbonne B2 + Delf B2

4. Λίστες εγγραφής Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Posted ImageSORBONNE

Posted ImageDELF / DALF

5. ΕξέταστραPosted Image