Από τις 24-12-16 ως τις 02-01-17 οι των για τα και τα

Από τις 24-12-16 ως τις 02-01-2017 θα διαρκέσουν οι των Χριστουγέννων για τα φροντιστήρια και τα , σύμφωνα με υπουργική απόφαση που καθορίζει τις αργίες και τις διακοπές τους και η οποία αναμένει τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

minedu.gov.gr