Μετά από ενημέρωση από την ESOL Exams (NOCN) τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένονται προς το τέλος Φεβρουαρίου.

Τα θέματα της εξεταστικής Δεκεμβρίου 2016 για το NOCN έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ESOL Exams

http://www.examsesol.gr/?page=7