Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας από τον Πρόεδρο, Γεν.Γραμματέα και Ταμία, μόλις είχαν συνάντηση με την κα Κοσμέτου (υπεύθυνη δομών και αδειών του ΕΟΠΠΕΠ) και την κα Ιεραπετριτάκη (μηχανικός του ΕΟΠΠΕΠ).


Μετά από μια αρκετά εποικοδομητική συζήτηση διευκρινίστηκε ότι σύμφωνα με το νόμο 4547/2018 είμαστε υποχρεωμένοι να υποβάλλουμε στον ΕΟΠΠΕΠ έως 31/10 τα εξής δικαιολογητικά.
1)Οικοδομική άδεια θεωρημένη για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θεώρηση πηγαίνετε στην πολεοδομία και την θεωρείτε.
2) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό (καμία σχέση με αλλαγή χρήσης) μαζί με σχέδια κάτοψης του κ.ξ.γ. σας. Υπάρχει υπόδειγμα βεβαίωσης στη σελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (καντε κλικ στο πιο κάτω link σελ.24 «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ»).
http://www.eoppep.gr/…/…/Egxeiridio_axiologiton_feb_2016.pdf


Συνάδελφοι , ο ΕΟΠΠΕΠ απλά εφαρμόζει τον ήδη ψηφισθέντα νόμο. Η ευθύνη για το περιεχόμενο του νόμου βαραίνει το Υπουργείο Παιδείας και η Ομοσπονδία PALSO συνεχίζει τον αγώνα της για επίλυση των προβλημάτων των κ.ξ.γ. στα οποία προστέθηκαν και τα καινούργια δικαιολογητικά.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας

Β.Κροντήρης Σ.Ευαγγελόπουλος