• Έως 30/11/2023 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.) του Φ.Μ.Υ. που παρακρατήθηκε (εφόσον παρακρατήθηκε από το προσωπικό μας) το μήνα Σεπτέμβριο 2023.
  • Έως 30/11/2023 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.) της Προσωρινής Δήλωσης του Φόρου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Σεπτέμβριο 2023.
  • Έως 30/11/2023 η χειρόγραφη υποβολή στις Δ.Ο.Υ. και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος (Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ.) της Δήλωσης του Χαρτοσήμου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Σεπτέμβριο 2023.
  • Έως 30/11/2023 Αποζημίωση ν.2112/20 λόγω απολύσεως μισθωτών ,υποβολή και απόδοση παρακρατηθέντος φόρου για τον μήνα Σεπτέμβριο 2023.
  • Έως 30/11/2023 η απόδοση εισφορών Ι.Κ.Α. μηνός Οκτωβρίου 2023
  • Έως 30/11/2023 η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Οκτωβρίου 2023.