Ομάδες Εστιασμένης Συζήτησης (Focus Groups) για τους Κινδύνους από την Ακτινοβολία Ασύρματων Συσκευών

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος SEAWIND, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητούνται άτομα, τα οποία θα συμμετέχουν σε ομάδες εστιασμένης συζήτησης στην Αγγλική γλώσσα, με θέμα τους ενδεχόμενους κινδύνους από την ακτινοβολία ασύρματων συσκευών, π.χ. WiFi, κινητό και ασύρματο τηλέφωνο.

Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις για τη συμμετοχή στις ομάδες συζήτησης. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας για τη διατύπωση επιχειρημάτων κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Οι ομάδες συζήτησης θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, σε χώρο του Α.Π.Θ., και θα διαρκέσουν περίπου τρεις ώρες η καθεμιά.

Οι συμμετέχοντες θα αποζημιωθούν με 60€ ο καθένας. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των τεσσάρων ομάδων συζήτησης είναι 24 – 27 Απριλίου 2012, κατά τις ώρες 3μμ – 6μμ. Κάθε άτομο μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μια ομάδα συζήτησης.


Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ηλικία, γλωσσική επάρκεια, τηλέφωνο επικοινωνίας) στο κ. Ιωάννη-Ανέστη Μαρκάκη ([email protected]).