Εκπαιδευτές για το ΕΡΜΕΙΟΝ-2 στην Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί τις Πράξεις «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π.7 – Α.Π.8 – Α.Π.9)», οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα) και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο των παραπάνω Πράξεων, η ΕΣΕΕ προσκαλεί υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων να υποβάλουν Προτάσεις προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου.

Τα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης που θα υλοποιηθούν (Β’ Φάση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης, περίοδος υλοποίησης Μάιος – Ιούλιος 2012), έχουν διάρκεια 100 ώρες, από τις οποίες οι 40 ώρες καλύπτονται από διδασκαλία στην αίθουσα και οι 60 ώρες διαμέσου διαδικτύου (e – learning).

Υποβολή Προτάσεων και σχετικών δικαιολογητικών έως και την Παρασκευή 27 Απριλίου 2012 και ώρα 14:00 στην διεύθυνση Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα , 4ος όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ) ή ταχυδρομικώς προσκομίζοντας την απόδειξη με εμπρόθεσμη κατάθεση.

Το πλήρες κείμενο της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο www.esee.gr. Πληροφορίες στο γραφείο Help Desk Προγράμματος ΕΡΜΕΙΟΝ 2 (τηλ.: 210 3259236-7, e-mail: [email protected]

diorismos

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

xenesglosses.eu