ΟΑΕΔ – Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων.

Έναρξη Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 2.200 ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών

Δείτε στους παρακάτω υπερσυνδέσμους >>.(link) για να διαβάσετε τα αντίστοιχα αρχεία

Δελτίο Τύπου

ΦΕΚ

Δημόσια Πρόσκληση

Ηλεκτρονική Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος