Για απαράδεκτο και φωτογραφικό αποκλεισμό των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης από τα προγράμματα επιδότησης ΕΣΠΑ, έκανε λόγο αντιπροσωπεία των μελών της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Φροντιστηρίων Ελλάδος στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, Δημήτρη Ασημακόπουλο..

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τη συνάντηση η ΟΕΦΕ σχετικά με το θέμα τονίζει τα εξής:

«Είναι γνωστό ότι τα φροντιστήρια είναι νόμιμα εκπαιδευτήρια, τα οποία προετοιμάζουν για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, τους αυριανούς επιστήμονες της χώρας. Αυτό κατά συνέπεια τα καθιστά μέγιστες παραγωγικές μονάδες.

Σήμερα, στην Ελλάδα λειτουργούν πάνω από 2.500 φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, νόμιμα, ελεγχόμενα από το Υπουργείο Παιδείας, φορολογούμενα, όπως κάθε άλλη επιχείρηση. Στα φροντιστήρια αυτά φοιτούν κάθε χρόνο περίπου 150.000 μαθητές και εργάζονται περισσότεροι από 20.000 καθηγητές. Τα φροντιστήρια καταβάλλουν στους διδάσκοντες καθηγητές τους, ετήσιες αμοιβές, που ξεπερνούν το ποσό των 300.000.000 €. Από αυτή την εκπαιδευτική δραστηριότητα τα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία (Ι.Κ.Α και Ο.Α.Ε.Ε) εισπράττουν ετησίως περίπου 200.000.000 €.

Συνεπώς, η επίσημη δικαιολογία του αποκλεισμού των φροντιστηρίων από το ΕΣΠΑ, πως δεν ασκούν δραστηριότητα που προάγει την ανάπτυξη, καταρρίπτεται.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε υποβλήθηκε σχετικό υπόμνημα για την αναγκαιότητα ένταξης του κλάδου μας στα σχετικά προγράμματα. Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό και εποικοδομητικό κλίμα».

Στη συνάντηση συμμετείχαν αντιπροσωπεία μελών της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας (Ο.Ε.Φ.Ε) και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής (Σ.Ε.Φ.Α) αποτελούμενη από τον πρόεδρο του Σ.Ε.Φ.Α. και Γενικό Γραμματέα της Ο.Ε.Φ.Ε. κ.Γιάννη Βαφειαδάκη, τον Δ΄Αντιπρόεδρο της Ο.Ε.Φ.Ε. κ. Χαράλαμπο Νικολάου, τον Γενικό Γραμματέα του Σ.Ε.Φ.Α. κ. Χρήστο Ντάφλο και το μέλος του Δ.Σ της Ο.Ε.Φ.Ε κα Δήμητρα Αλαμπάνου, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, κ. Δημήτρη Ασημακόπουλο.

esos.gr