Πέντε ζητήματα , μεταξύ των οποίων φροντιστηριακά μαθήματα με κουπόνια και τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου καθηγητών ιδιαίτερων μαθημάτων, έθεσε η αντιπροσωπεία των μελών της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας (Ο.Ε.Φ.Ε) αποτελούμενη από τον πρόεδρο κ. Κώστα Πετρόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα κ. Γιάννη Βαφειαδάκη, τον Α΄ Αντιπρόεδρο κ. Κώστα Αμπατζίδη, τον Δ΄Αντιπρόεδρο κ. Χαράλαμπο Νικολάου και το μέλος του Δ.Σ κ. Σπύρο Δαμιανό, στη συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας Γ. Μπαμπινιώτη.

Ειδικότερα τα θέματα που τέθηκαν, όπως ανακοινώθηκε από την ΟΕΦΕ, είναι τα εξής:

1. Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας Φροντιστηρίων

Στη συνάντηση τέθηκε το ζήτημα της αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου, το οποίο διέπει τη λειτουργία των φροντιστηρίων. Τα μέλη της Ο.Ε.Φ.Ε επεσήμαναν στον κ. Μπαμπινιώτη ότι το πλαίσιο που ψηφίστηκε στις 19 Οκτωβρίου του 1940 είναι ξεπερασμένο. Απαιτείται αναθεώρηση, προκειμένου να γίνει λειτουργικό και σύγχρονο.

2. Αποκλεισμός Φροντιστηρίων από Ε.Σ.Π.Α

Τα μέλη της Ομοσπονδίας ανέλυσαν εκτενώς στον υπουργό Παιδείας το θέμα του αδικαιολόγητου αποκλεισμού των φροντιστηρίων από τα προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. Τόνισαν το ρόλο των φροντιστηρίων - μελών της Ομοσπονδίας και επεσήμαναν, ότι πρόκειται για νόμιμα εκπαιδευτήρια, τα οποία φορολογούνται από το κράτος, πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές και μισθολόγια. Συνεπώς, η επίσημη δικαιολογία του αποκλεισμού των φροντιστηρίων από το ΕΣΠΑ, ότι δεν ασκούν αναπτυξιακή δραστηριότητα καταρρίπτεται.

3. Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη μέσω Κουπονιών

Η αντιπροσωπεία επεσήμανε στον κύριο Μπαμπινιώτη ότι το το “voucher system” εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία στη Σουηδία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιρλανδία, την Ολλανδία, τη Δανία, τη Χιλή και τις Η.Π.Α. (στο πλαίσιο του εκτεταμένου εθνικού προγράμματος “No Child Left Behind, NCLB Act”).

Στόχος της Ο.Ε.Φ.Ε, είναι να προωθηθεί η δυνατότητα πρόσθετης διδακτικής στήριξης μέσω κουπονιών, τα οποία θα επιδίδονται στις οικογένειες με κοινωνικά – οικονομικά κριτήρια, για τη φροντιστηριακή εκπαίδευση των παιδιών.

4. Τα Παράνομα «Μαύρα» Ιδιαίτερα Μαθήματα

Ειδική αναφορά έγινε στα παράνομα ιδιαίτερα μαθήματα. Τα μέλη της Ομοσπονδίας πιστεύουν ότι η πολιτεία πρέπει να προστατεύσει τις νόμιμες φροντιστηριακές μονάδες.

Θεωρείται αναγκαία η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού μητρώου καθηγητών, οι οποίοι παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα, ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος έλεγχος και το κράτος να μη ζημιώνεται από διαφυγόντες φόρους και τα ταμεία από ασφαλιστικές εισφορές.Παράλληλα οι φροντιστές εξέφρασαν την πλήρη αντίθεσή και διαφωνία τους, οι διδάσκοντες των φροντιστηρίων να μην είναι πιστοποιημένοι καθηγητές.


5. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Φροντίδας (E.N.E.S)

Υπήρξε εκτενής ενημέρωση για την ιδρυτική διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Φροντίδας (E.N.E.S) που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 9-10 Μαρτίου.

Σκοπός του δικτύου είναι η ανταλλαγή εκπαιδευτικών εμπειριών και τεχνογνωσίας, ενώ έγινε σαφές ότι τα ινστιτούτα σχολικής στήριξης στην Ευρώπη αποτελούν ένα εκπαιδευτικό φαινόμενο σε πλήρη άνθηση και ανάπτυξη.

6. Νέο Λύκειο

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Υπουργός Παιδείας κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης ενημέρωσε την αντιπροσωπεία για τις εξελίξεις γύρω από το Νέο Λύκειο, αλλά και το νέο εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.

esos.gr