Του Σπύρου Κετζετζή Γ’ αντιπροέδρου της ΟΕΦΕ & Προέδρου του Συνδέσμου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Νομού Καβάλας - ΟΕΦΕ

Τα φροντιστήρια Μ.Ε. παρέχουν συμπληρωματικές υπηρεσίες εκπαίδευσης για πολλές δεκαετίες με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο, γεγονός που αποδεικνύεται από τις χιλιάδες οικογένειες που έχουν εμπιστευτεί και συνεχίζουν να εμπιστεύονται τα παιδιά τους σ’ αυτόν το «θεσμό» για να πετύχουν τους στόχους τους.

Η πολιτεία ακολουθώντας την πρακτική αυτή θέσπισε το θεσμό της ενισχυτικής διδασκαλίας. Ωστόσο, τα αποτελέσματά της, όπως παραδέχθηκαν και το Υπουργείο και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, υπήρξαν πενιχρά. Τούτο είχε να κάνει και με την απορρόφηση των κονδυλίων, αλλά και με το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα του όλου εγχειρήματος.

Παρόλα αυτά, σήμερα το Υπουργείο επιχειρεί μία νέα προσέγγιση στο θεσμό της ενισχυτικής διδασκαλίας με ένα νέο πλέον εγχείρημα. Σ’ αυτήν την προσπάθεια η θέση και ο ρόλος των φροντιστηρίων μπορεί να είναι καταλυτικός για συγκεκριμένους λόγους.

Μιλώντας πιο ειδικά, τα φροντιστήρια Μ.Ε. είναι νόμιμοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί πιστοποιημένοι από το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό σημαίνει ότι παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Επίσης τα φροντιστήρια Μ.Ε. έχουν προγράμματα σπουδών τα οποία τηρούν εις το ακέραιο, γεγονός που αποδεικνύεται από το ότι συνεχίζουν να υπάρχουν στην ελεύθερη αγορά και μάλιστα είναι προσαρμοσμένα στην υποστήριξη και κάλυψη των αδυναμιών των μαθητών τους. Λειτουργούν με μικρά ομοιογενή τμήματα, τα οποία εξασφαλίζουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για όλους τους μαθητές. Μάλιστα έχουν όλες τις υλικοτεχνικές υποδομές που είναι απαραίτητες για την επίτευξη όλων των εκπαιδευτικών στόχων.

Μάλιστα τα παραδείγματα από το εξωτερικό για το θεσμό της ενισχυτικής διδασκαλίας με τη μορφή επιταγών ενισχυτικής εκπαίδευσης (voucher) είναι πολλά και πολύ ενθαρρυντικά για την αποτελεσματικότητα τους.

Εξάλλου η απορρόφηση των κονδυλίων που θα διοχετευθούν μέσω αυτής της πρακτικής (voucher) προς τα φροντιστήρια Μ.Ε. θα φτάσει στο 100%, καθώς δεν θα εγκαταλειφθεί η δέσμευση υλοποίησης του προγράμματος που θα έχει αναληφθεί απέναντι στην Πολιτεία και στην Κοινωνία ολόκληρη.

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν με τον πλέον εμφατικό τρόπο ότι τα φροντιστήρια Μ.Ε. μπορούν να φιλοξενήσουν με απόλυτη επιτυχία τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας.

Η ένταξη των φροντιστηρίων στο Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας θα έχει τα εξής οφέλη:
  • Θα εντάσσονται οι μαθητές σε ομοιογενή τμήματα ανάλογα με την δυναμικότητα τους η οποία μπορεί να διαπιστώνεται από τους βαθμούς του σχολείου και από διαγνωστικά τεστ που θα γράφουν με την έναρξη των μαθημάτων. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί το πρόβλημα που εμφανιζόταν στην ενισχυτική του σχολείου όπου οι μαθητές εντασσόταν στα τμήματα αλφαβητικά χωρίς κανένα άλλο ουσιαστικό κριτήριο. Άρα οι μαθητές που έχουν μειωμένες επιδόσεις (είτε λόγω κενών, είτε λόγω μαθησιακών δυσκολιών) θα εντάσσονται σε τμήματα τα οποία ουσιαστικά θα τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάτι που επιτάσσει και το πρόγραμμα.

  • Μαζί με το κύριο εκπαιδευτικό κομμάτι θα προσφέρονται συμπληρωματικές υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, όπως επίσης και συμβουλευτική για την σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου κάτι που ήδη γίνεται με απόλυτη επιτυχία στους μαθητές πολλών φροντιστηρίων.

  • Η Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί μια σημαντική βοήθεια ιδίως για τις οικογένειες που δυσκολεύονται οικονομικά να προσφέρουν στα παιδιά τους υπηρεσίες συμπληρωματικής εκπαίδευσης. Η επιλογή θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να επιλεγούν οι οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες. Προς αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν κριτήρια όπως η ανεργία των γονέων ή το εισόδημα τους. Τούτο έρχεται σε αντίθεση με το πρόγραμμα που τρέχει στο σχολείο όπου δεν υπάρχει καμία διάκριση με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια των οικογενειών.

  • Θα οδηγήσει σε μείωση των δεικτών της ανεργίας καθώς τα φροντιστήρια θα προβούν σε πρόσληψη πτυχιούχων καθηγητών που αυτήν την στιγμή είναι άνεργοι ή δουλεύουν σε ευκαιριακές δουλειές για να καλύψουν τα προς το ζην.

  • Θα χτυπήσει την παραοικονομία των «μαύρων ιδιαίτερων» των καθηγητών του δημόσιου σχολείου, καθώς δεν θα μπορούν όπως είναι αυτονόητο να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλο μέρος από τα χρήματα που θα δοθούν θα επιστρέψουν στο ταμείο του κράτους με τη μορφή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών που θα πληρώσουν όλα τα φροντιστήρια.

  • Δεν θα οδηγήσει σε μαρασμό τον κλάδο των φροντιστηρίων ο οποίος ήδη δέχεται σοβαρές πιέσεις λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας. Με τη οικονομική βοήθεια που θα υπάρξει από τη συμμετοχή στην ενισχυτική διδασκαλία θα διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και δεν θα δημιουργηθούν και νέες στρατιές ανέργων όπως σε τόσους άλλους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας.

    Ως εκ τούτου αν το υπουργείο θέλει να πετύχει ποιοτικές υπηρεσίες συμπληρωματικής εκπαίδευσης, τότε μάλλον υπάρχει και άλλος δρόμος πιο αποτελεσματικός, που δεν είναι άλλος από το να δοθεί το δικαίωμα στα φροντιστήρια να συμμετέχουν και αυτά στα Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας με την διαδικασία επιταγών ενισχυτικής εκπαίδευσης (voucher). Μάλιστα με αυστηρούς κανόνες και όρους που θα τεθούν είναι σε μεγάλο βαθμό διασφαλισμένη η αποτελεσματικότητα αυτού του εγχειρήματος και είναι βέβαιο ότι και η κοινωνία θα μείνει απόλυτα ικανοποιημένη από το έργο που θα συντελεστεί. Για αυτό το λόγο στόχος της παραπάνω πρότασης δεν είναι το πάγωμα ή η κατάργηση της ενισχυτικής, αλλά η εξασφάλιση της επιτυχίας της μέσω ενός θεσμού που χρόνια τώρα δραστηριοποιείται με αποτελεσματικότητα στο συγκεκριμένο τομέα.