Σε αύξηση της φροντιστηριακής εκπαίδευσης θα οδηγήσει το νέο λύκειο ενώ παράλληλα θα διευρυνθούν οι ανισότητες. Αυτό εκτιμά η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων που εκτός των άλλων υποστηρίζει ότι θα αυξηθεί η μαθητική διαρροή , ενώ θα ενισχυθούν η απομόνωση και ο ατομικισμός σε μια ευαίσθητη ηλικία των μαθητών. >>>>>.

Οι σχολικού σύμβουλοι διατείνονται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδοσχολική βοήθεια για τα μαθήματα όλο και περισσότεροι μαθητές θα στραφούν στον ιδιωτικό τομέα, ενώ δεν παραλείπουν να αναφέρουν και το αίτημα των φροντιστών για την ανάληψη του έργου με την παροχή vouchers. Η Πανελλήνια ένωση των συμβούλων τάσσεται κατά της κατάργησης του τομέα υγείας – πρόνοιας των επαγγελματικών λυκείων με το επιχείρημα ότι στερεί από πλήθος μαθητών τη δυνατότητα δημόσιας εκπαίδευσης στον εν λόγω τομέα.

Επίσης οι σχολικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι οι πρακτικές της Γ τάξης του λυκείου θα μεταφερθούν και στις υπόλοιπες τάξεις ενώ θεωρούν ότι η λειτουργία τμημάτων πρόσθετης/διδακτικής στήριξης είναι αναιμική και δεν αντιμετωπίζει το μέγεθος των προβλημάτων που δημιουργούνται. Επίσης στο κείμενό τους αναφέρουν ότι αν δεν απαντηθούν ερωτήματα διασύνδεσης των βαθμίδων της Εκπαίδευσης όπως: • Με τι γνώσεις φθάνουν οι μαθητές στην Α΄ Λυκείου. Με άλλα λόγια ποιες γνώσεις αποκτούν οι μαθητές στο Γυμνάσιο, κοκ ; • Ποιες γνώσεις απαιτούνται για την φοίτηση των αποφοίτων σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ; • Ποιες γνώσεις, για ποιο σκοπό και με τι τρόπο παρέχουν τα ΑΕΙ, τα ΑΤΕΙ, κτλ; Οποιοδήποτε νομοθέτημα που αφορά μόνο στη Β΄θμια Εκπαίδευση θα είναι εκ των πραγμάτων αποσπασματικό και αλυσιτελές. Άλλωστε, τονίζουν, ότι δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι οι παρεμβάσεις στην κατεύθυνση μείωσης των μαθημάτων και αλλαγής των ωρολογίων προγραμμάτων δεν είναι ουδέτερες.

Οι αυξομειώσεις ωρών στα ωρολόγια προγράμματα, οι αλλαγές στα γνωστικά αντικείμενα, ακόμα και η κατάργηση ειδικοτήτων, δεν είναι δυνατόν να εξετάζονται αποσπασματικά χωρίς τη συνολική εικόνα σε ολόκληρο το φάσμα της εκπαίδευσης, γιατί έχουν επιπτώσεις τόσο στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, όσο και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι είτε μετακινούνται από βαθμίδα σε βαθμίδα χωρίς την ανάλογη προετοιμασία είτε διατρέχουν τον κίνδυνο της διαθεσιμότητας-κινητικότητας. Κάθε παρέμβαση σε μια βαθμίδα επιφέρει σειρά αλλαγών σε όλες τις βαθμίδες. Και όχι μόνο.

Η ΠΕΣΣ θεωρεί ότι το Νομοσχέδιο δεν έχει τύχει της απαραίτητης διεξοδικής προετοιμασίας που απαιτεί μιας τέτοιας έκτασης και έντασης αλλαγή και γι’ αυτό προτείνει καλύτερη και περισσότερο εμπεριστατωμένη επεξεργασία. Μάλιστα οι σχολικοί δηλώνουν διατεθειμένοι να βοηθήσουν στην κατεύθυνση της ουσιαστικής και λειτουργικής βελτίωσης του νομοσχεδίου .