Γαλλικό Ινστιτούτο : Εξεταστικές περίοδοι σχ. έτους 2012 - 2013

> Παράταση στις εγγραφές του Γαλλικού Ινστιτούτου

Από το Γαλλικό Ιστιτούτο ανακοινωθηκαν οι εξεταστικές περίοδοι της σχολικής χρονιάς 2012 - 2013 για τις πιστοποιήσεις των εξετάσεων Sorbonne και DELF - DALF περιόδων Δεκεμβρίου 2012 και Μαίου 2013.

Οι ημερομηνίες που ανακοινώθηκαν είναι ως ακολούθως

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ DELF / DALF / SORBONNE 2012 - 2013

Περίοδος Δεκεμβρίου 2012: 7-8-9 Δεκεμβρίου 2012

Περίοδος Μαΐου 2013: 17-18-19 Μαΐου 2013


Γαλλικό Ινστιτούτο - Οδηγίες για Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Μεμονομένους υποψηφίους

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012 - 2013 ΑΘΗΝΑ - ΕΠΑΡΧΙΑ ( ΠΑΤΉΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ )

Διαβάστε επίσης :

Γαλλικό Ινστιτούτο : Διευκρινήσεις για τις εγγραφές για την νέα εξεταστική περίοδο


Διευκρινήσεις Σεπτεμβρίου για τις εγγραφές στις εξετάσεις Γαλλικού Ινστιτούτου Δεκεμβρίου 12

Νέοι Κανονισμοί Εξετάσεων Γαλλικού Ινστιτούτου

Το νέο προγράμμα λογοτεχνίας του SORBONNE C1 - C2 για το 2013-2014

Πώς να εγγραφείτε;ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ DELF / DALF / SORBONNE 2012 - 2013

Ετήσιο πρόγραμμα Εξετάσεων 2012-2013 : calendrier_2012_2013.XLS

Περίοδος Δεκεμβρίου 2012: 7-8-9 Δεκεμβρίου 2012


Αναλυτικό πρόγραμμα - Ημερομηνίες Εξετάσεων DELF - DALF - SORBONNE / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012


Περίοδος Μαΐου 2013: 17-18-19 Μαΐου 2013

Αναλυτικό πρόγραμμα - Ημερομηνίες Εξετάσεων DELF - DALF - SORBONNE / ΜΑΪΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ


Αναλυτικό πρόγραμμα - Ημερομηνίες Εξετάσεων DELF - DALF - SORBONNE / ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΠΑΡΧΙΑ

1. Διαδικασία εγγραφής στις εξετάσεις DELF-DALF-SORBONNE

Posted Image

2. Κανονισμός

Posted Image

3. Αίτηση εγγραφής για τους ελεύθερους υποψήφιους

Posted ImageSORBONNE

Posted ImageDELF / DALF

Posted ImagePaquet Sorbonne B1 + Delf B1

Posted ImagePaquet Sorbonne B2 + Delf B2

4. Λίστες εγγραφής Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Posted ImageSORBONNE

Posted ImageDELF / DALF

5. Εξέταστρα

Posted Image


1. Διαδικασία εγγραφής στις εξετάσεις DELF-DALF-SORBONNE

Posted Image

2. Κανονισμός

Posted Image

3. Αίτηση εγγραφής για τους ελεύθερους υποψήφιους

Posted ImageSORBONNE

Posted ImageDELF / DALF

Posted ImagePaquet Sorbonne B1 + Delf B1

Posted ImagePaquet Sorbonne B2 + Delf B2

4. Λίστες εγγραφής Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Posted ImageSORBONNE

Posted ImageDELF / DALF

5. ΕξέταστραPosted Image