Θέματα 2012 Sorbonne B1

Posted ImageSorbonne B1 sujets mai 2012 - Écrits

Posted ImageSorbonne B1 sujets mai 2012 - Oraux

Θέματα 2012 Sorbonne B2

Posted ImageSorbonne B2 sujets mai 2012 - Écrits

Posted ImageSorbonne B2 sujets mai 2012 - Oraux

Θέματα 2012 Sorbonne C1

Posted ImageSorbonne C1 sujets mai 2012 - Écrits

Θέματα 2012 Sorbonne C2

Posted ImageSorbonne C2 sujets mai 2012 - Écrits

~~~~~~~~~~~~~

Σχετικό

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Σχολείου Saint Paul τα γραπτά θέματα για τις εξετάσεις Μαίου 2012 για το Sorbonne B2 - C1 - C2 μαζί με τα corriges ειναι τα ακολουθα

Écrit par Constantin Voulgaridis

Sorbonne B2 - Grèce - Session de mai 2012

Épreuve de Langue et Compréhension Écrite. Sujet et corrigé. Cliquer iciSorbonne C1 - Grèce - Session de mai 2012Épreuve de Langue et Compréhension Écrite. Sujet et corrigé. Cliquer ici


Épreuve de Littérature : sujet et proposition de corrigé par Constantin Voulgaridis. Cliquer iciSorbonne C2 - Grèce - Session de mai 2012

Grèce - Session de mai 2012: sujet complet avec corrigé pour l'épreuve de traduction proposé par le jury. Cliquer ici


Épreuve de Compte rendu et commentaire : corrigé en préparation.


Épreuve de littérature : corrigé en préparationxeniglossa.gr / KxgHellas.gr