Εγγραφές online από 3 έως 29 Φεβρουαρίου 2016

Η εγγύηση για το μέλλον είναι η απόκτηση πιστοποιήσεων διεθνούς εμβέλειας DELF/ DALF/ SORBONNE σ’ ένα κόσμο που το 2035 θα μετρά 735 εκατομμύρια Γαλλόφωνων!

Στα πλαίσια περαιτέρω προώθησης της γαλλικής γλώσσας στην Ελλάδα, αλλά και ανταπόδωσης της εμπιστοσύνης στις μόνες διεθνώς αναγνωρισμένες εξετάσεις που εκπροσωπούνται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, το 2016 προχωρούμε σε μία σειρά παροχών στους ΄Ελληνες μαθητές, φοιτητές, καθηγητές, κέντρα ξένων γλωσσών, σχολεία.

Έτσι προσφέρουμε:

  1. Δύο υποτροφίες για Master 2 2016-2017 στην Γαλλία σε κατόχους τουλάχιστον 5 από τα έξι επίπεδα των εξετάσεων DELF/DALF/SORBONNE και κατόχους Ελληνικού Πανεπιστημιακού πτυχίου (4 έτη).
  1. Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές Master 2 του πανεπιστημίου της Σορβόννης σε γλώσσα, γλωσσολογία, Γαλλική και συγκριτική λογοτεχνία με χαμηλά δίδακτρα.
  1. Δημιουργία Δικτύου συνεργαζομένων Σχολείων/ Κέντρων Ξένων γλωσσών και ανάρτηση της λίστας ανά περιοχή στο διαδίκτυο. Tα συνεργαζόμενα Σχολεία / Κέντρα θα σηματοδοτηθούν με ειδική πινακίδα. Οι εκδηλώσεις των Σχολείων/ Κέντρων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του IFG.
  1. Δωρεάν DVD με προσομοιώσεις των εξετάσεων, προσφορά στα Σχολεία, Κέντρα Ξένων γλώσσων.
  1. Δωρεάν θέματα προσομοίωσης σε όλους τους φορείς που προετοίμαζουν στις εξετάσεις DELF/DALF/ SORBONNE και ανήκουν στο δίκτυό μας (Ιούλιος 2016).
  1. Όλοι οι υποψήφιοι Α1 της εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2016 θα

λάβουν δώρο ένα Bescherelle με τα ρήματα.

  1. Οι άριστοι μαθητές στα επίπεδα Α1-Α2-Β1 λαμβάνουν δώρο

ένα λεξικό LarousseJunior.

  1. Σεμινάρια κατάρτισης Καθηγητών Εξεταστών Γαλλικής με βεβαίωση από το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας ή/και το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (οκτώ σεμινάρια μόνο για Ιανουάριο -Απρίλιο 2016 στα οποία θα επιμορφωθούν 200 καθηγητές και έπεται συνέχεια).
  1. Προτείνουμε δίπλωμα DELFA
  1. Απλοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικών εγγραφών.