Οι αιτήσεις αναθεώρησης για τις εξετάσεις DELF / DALF της περιόδου Δεκεμβρίου 2015 γίνονται αποδεκτές κατόπιν αίτησης των υποψηφίων το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016. Πέραν της προθεσμίας αυτής καμμία αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Αίτηση επίδειξης του γραπτού : 20 ευρώ

Αίτηση αναθεώρησης : 50 ευρώ

Προσοχή : Αιτήσεις αναβαθμολόγησης ή αναθεώρησης για τις εξετάσεις SORBONNE δεν γίνονται αποδεκτές. Κατά συνέπεια, δεν λαμβάνεται υπ’όψιν καμμία ένσταση.

Πληρωμή :

1) στο Ταμείο του Γαλλικού Ινστιτούτου 09.00 – 15.00 (Δευτέρα – Παρασκευή).

2) Κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα (IBAN : GR45 0110 0800 0000 0800 0152 374 - θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η αιτιολογία της κατάθεσης: EX + ονοματεπώνυμο). Απαραίτητη αποστολή της απόδειξης και της αίτησης στο fax : 2103398711 ή με email : [email protected]