Αποτελέσματα εξετάσεων DELF DALF SORBONNE Πότε βγαίνουν στο ifa.gr

Τα αποτελέσματα DELF/DALF/SORBONNE της εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2016 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας μετά την 18η Ιουλίου 2016.