Αποτελέσματα Εξετάσεων Γαλλικού Ινστιτούτου Μαίου Ιουνίου 2016

Τα αποτελέσματα DELF/DALF/SORBONNE της εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2016 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας μετά την 18η Ιουλίου 2016.

Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα στο www.ifa.gr