ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ SORBONNE C1

Περιλαμβάνει :

Α.

  • Ασκήσεις μορφολογίας, σύνταξης και ορθογραφίας /25
  • Κατανόηση κειμένου λογοτεχνικού ή πολιτιστικού περιεχομένου και γραπτή έκθεση /25

Β.

  1. ΕΠΙΛΟΓΗ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Απάντηση σε τέσσερεις ερωτήσεις επί αποσπάσματος λογοτεχνικού κειμένου (ένα εκ των δύο που προτείνονται ανά δύο έτη) /25

  1. ΕΠΙΛΟΓΗ: ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Σύνθεση βασισμένη σε μικρά κείμενα και εικόνες ή και στατιστικά διαγράμματα /25

Γ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: /25

α. Περίληψη από αυθεντικό κείμενο πολιτιστικού περιεχομένου β. Παρουσίαση επί της θεματικής του κειμένου (exposé)

γ. Συζήτηση με τον εξεταστή επί της προσωπικής παρουσίασης του υποψηφίου καθώς και γνώσεων πολιτισμού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι υποψήφιοι είναι κάτοχοι του SORBONNE B2, απαλλάσσονται της Α’ ενότητας. Ο βαθμός που έχει ο κάτοχος του SORBONNE B2/100 διαιρείται δια 2 και αυτός είναι ο κατοχυρωμένος βαθμός για το SORBONNE C1.