: Εγγραφή για τις εξετάσεις Δεκεμβρίου

La plateforme d’inscriptions aux examens va ouvrir le 3 octobre 2016

Un système d’inscriptions encore plus simple.

Prière d’inscrire vos élèves dans les délais.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ DELF / DALF / SORBONNE 2016-17

Πώς να εγγραφείτε

1. Διαδικασία εγγραφής στις εξετάσεις DELF-DALF-SORBONNE

2. Κανονισμός

3. Αίτηση εγγραφής για Πανεπιστημιακές εξετάσεις

4. Τιμές : Εξέταστρα CIEP - SORBONNE

Τιμές : Πιστοποιήσεις - Μεταφράσεις - Λοιπές Υπηρεσίες

5. Ειδικές περιπτώσεις

Το Γαλλικό Ινστιτούτο φροντίζει ώστε τα θέματα του να είναι δακτυλογραφημένα και σε σύστημα Braille για τους έχοντες πρόβλημα όρασης συμπολίτες μας. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα υπαγόρευσης σε όσους εκ των πραγμάτων και με γνωμάτευση επιτροπής δεν μπορούν να γράφουν. Συμπληρωματικός χρόνος 30 λεπτών παραχωρείται στα επίπεδα Α1-Α2-Β1 και 60 λεπτών για τα επίπεδα Β2-C1-C2 για τους υποψηφίους οι όποιοι κατέθεσαν τις βεβαιώσεις τους την ημέρα εγγραφής.

Τα γραπτά διορθώνονται από δύο καθηγητές με Μάστερ στις μαθησιακές δυσκολίες.