Εγγραφή στις εξετάσεις του DELF/DALF/SORBONNE Δεκεμβρίου 2016

Για διευκόλυνσή σας όσον αφορά στην πλατφόρμα εγγραφών, έχουμε ετοιμάσει τις συνημμένες απλοποιημένες οδηγίες τις οποίες και παρακαλούμε να συμβουλευθείτε.

Ημερομηνίες στις εξετάσεις DELF/DALF/SORBONNE Δεκεμβρίου 2016: 03/10/2016 - 16/10/2016

Απλή πλατφόρμα, δε χρειάζονται έγγραφα.

Δείτε τις οδηγίες