ΟΔΗΓΙΕΣ

  • Οδηγίες και Έντυπα ΚΠΓ Νοεμβρίου 2015

    Κρατικό Πιστοποιητικό

    Οδηγίες και Έντυπα ΚΠΓ Νοεμβρίου 2015 Αποζημίωση εξεταστών στη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου Αίτηση – Δήλωση για την αποζημίωση οδοιπορικών Εξεταστικά Κέντρα και κατανομή υποψηφίων ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Εξεταστών Παραγωγής Προφορικού Λόγου.

Back to Top