ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

Τα διπλώματα DELF - DALF (Αθήνα), Μαΐου 2016, θα είναι στη διάθεση των κατόχων από 1η Δεκεμβρίου 2016.

Τα διπλώματα SORBONNE (Αθήνα), Μαΐου 2016, θα είναι στη διάθεση των κατόχων από 21 Νοεμβρίου 2016.

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες όπως τα παραλαμβάνουν με την αστυνομική τους ταυτότητα από την Υπηρεσία Εγγραφών – Ισόγειο.

Σε περίπτωση προσωπικού κωλύματος, η παραλαβή γίνεται από:

  1. τον γονέα ή πρώτο συγγενή με επίδειξη και των δύο ταυτοτήτων
  1. τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση και ταυτότητα του κατόχου.

Παραλαβή διπλωμάτων: Δευτέρα - Παρασκευή : 09.00 - 15.00.

Τα διπλώματα DELF – DALF - SORBONNE (Επαρχία), Μαΐου 2016, αποστέλλονται σταδιακά στους κατόχους.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ - ΣΧΟΛΕΙΑ / ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Τα Σχολεία και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών που επιθυμούν να παραλάβουν τα

διπλώματα των μαθητών οι οποίοι γράφτηκαν με τον κωδικό τους, θα πρέπει να καταθέσουν μια αίτηση, μέσω φαξ : 210/33 98 613 ή απ' ευθείας στην Υπηρεσία Εγγραφών, με τα στοιχεία του κέντρου, τον κωδικό, λίστα των υποψηφίων με ημερομηνίες γεννήσεων, τα διπλώματα που θέλουν να παραλάβουν καθώς και τις περιόδους απόκτησης.

Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε ακόμη μια φορά τους επιτυχόντες. Τηλεφωνική επικοινωνία: 210/33 98 721 - 33 98 333