Μπορείτε να εκτυπώσετε τα αποτελέσματά σας πληκτρολογώντας τον κωδικό του υποψηφίου.

Τα Σχολεία / Κέντρα Ξένων γλωσσών, εισάγουν τον κωδικό τους ή τον κωδικό υποψηφίου.

Σε περίπτωση προβλήματος, επικοινωνείτε μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected]

Τα αποτελέσματα του πανεπιστημίου της Σορβόννης θα ανακοινωθούν τέλος Ιανουαρίου.

Οι αιτήσεις αναθεώρησης για τις εξετάσεις DELF / DALF Δεκεμβρίου 2016 γίνονται αποδεκτές κατόπιν αίτησης των υποψηφίων το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017. Πέραν της προθεσμίας αυτής καμμία αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Αίτηση επίδειξης του γραπτού : 50 ευρώ

Αίτηση αναθεώρησης : 100 ευρώ

Προσοχή : Αιτήσεις αναβαθμολόγησης ή αναθεώρησης για τις εξετάσεις SORBONNE δεν γίνονται αποδεκτές. Κατά συνέπεια, δεν λαμβάνεται υπ’όψιν καμμία ένσταση. Σας υπενθυμίζουμε ότι μόνο οι αιτήσεις που γίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό των εξετάσεων θα ληφθούν υπ’όψιν. ( http://ifa.gr/dmdocuments/2016/reglexm_fr.pdf ).

Πληρωμή :

Κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα (IBAN : GR45 0110 0800 0000 0800 0152 374 – θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η αιτιολογία της κατάθεσης: EX + ονοματεπώνυμο). Απαραίτητη αποστολή της απόδειξης και της αίτησης με email : [email protected]