Γ Service des Examens et des Certifications

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ DELF / DALF / SORBONNE

Εγγραφές από 06 έως 19 Φεβρουαρίου 2017

Η , που διοργανώνονται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και απλουστευμένη.

Οι εγγραφές στις εξετάσεις γίνονται μόνον ηλεκτρονικά, στην παρακάτω διεύθυνση : https://eservices.ifa.gr (ασφαλής πλατφόρμα στα ελληνικά και στα γαλλικά).

Κατά την ηλεκτρονική σας εγγραφή, θα έχετε την δυνατότητα να πληρώσετε απευθείας με τραπεζική κάρτα. Η εγγραφή σας με αυτό τον τρόπο επικυρώνεται αυτόματα.

Σε αντίθετη περίπτωση, αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, θα λαμβάνετε έναν 20ψήφιο «κωδικό πληρωμής», μαζί με το ποσό των εξετάστρων, τον οποία οφείλετε υποχρεωτικά να χρησιμοποιήσετε πραγματοποιώντας τις πληρωμές σας.

Μπορείτε να πληρώσετε στην Τράπεζά σας, αν ανήκει στο δίκτυο συνεργαζόμενων Τραπεζών*, στα ταμεία (συναλλαγή μέσω DIAS CREDIT TRANSFER, απαιτείται IBAN Τραπεζικού σας λογαριασμού), μέσω internet banking, phone banking, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε Τράπεζας, συμπληρώνοντας τον κωδικό πληρωμής.

Γαλλικό Ινστιτούτο:Τα νέα εξέταστρα 2017

Προσοχή : Δεν θα χρειαστείτε σε καμία περίπτωση αριθμό Τραπεζικού λογαριασμού του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Μετά την πλήρη επεξεργασία του αρχείου σας και της πληρωμής σας, θα λάβετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επιβεβαίωση της εγγραφής σας.

Προκειμένου να σας παρέχουμε τυχόν βοήθεια που ίσως χρειαστείτε με την διαδικασία εγγραφής, μπορείτε να απευθύνεσθε στο εξειδικευμένο προσωπικό του για να απαντάει στις ερωτήσεις σας:

- μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης : [email protected]
- μέσω τηλεφώνου στις τηλεφωνικές γραμμές της Υπηρεσίας Εξετάσεων και των Εγγραφών : 210.33. 98.600

* Συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα μας http://www.ifa.gr


ΠΡΟΣΟΧΗ !

• Για να αποφευχθεί τυχόν λάθος κατά την επιλογή διπλώματος (SORBONNE αντί για DELF ή PRIM αντί για JUNIOR), είναι απαραίτητη η συμβουλή καθηγητού. Υπενθυμίζουμε ότι το DELF PRIM (Α1.1, Α1, Α2) απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές Δημοτικού, ενώ το DELF JUNIOR (A1, A2, B1, B2) απευθύνεται σε όλους ανεξαρτήτως ηλικίας.

• Προσοχή στις υποψηφιότητες SORBONNE όταν υπάρχει προαπαιτούμενο δίπλωμα. Όταν αυτό χρονολογείται προ του 2009, υποχρεωτικά αποστέλλετε φωτοτυπία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ([email protected]).

• Από την εξεταστική Μαΐου 2017, οι υποψήφιοι στο δίπλωμα SORBONNE C1 θα έχουν 2 τομείς επιλογής

1. Λογοτεχνία
2. FOU (Γαλλικά για πανεπιστημιακούς σκοπούς)

Επιλέγετε υποχρεωτικά έναν από τους δύο τομείς κατά την εγγραφή σας.

• Προσοχή στην συμπλήρωση της αίτησης (στοιχεία υποψηφίου, δίπλωμα, ταχυδρομική διεύθυνση, κέντρο εξέτασης). ‘Οσον αφορά στα στοιχεία του υποψηφίου, πρέπει να αντιστοιχούν στα αναγραφόμενα στην αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό του. Η διόρθωση λανθασμένα καταχωρηθέντων στοιχείων από μέρους του υποψηφίου γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση καθ’όλη τη διάρκεια των εγγραφών. Μετά την λήξη των ηλεκτρονικών εγγραφών τυχόν διορθώσεις στις αιτήσεις χρεώνονται με το ποσό των 10 ευρώ.

Σε περίπτωση κατά την οποίαν δεν διορθώσετε τα τυχόν λάθη και το δίπλωμα εκδοθεί, χρεώνεστε με το ποσό των 20 ευρώ για αντικατάσταση αυτού.

• Για περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει ειδικό αίτημα (υποψήφιοι με μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα όρασης κλπ) επισυνάπτετε υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική αίτηση και αποστέλλετε, κατά την περίοδο των εγγραφών, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ([email protected]) ή ταχυδρομικώς, την γνωμάτευση από την αρμόδια Υπηρεσία.


Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την συνεργασία.

Institut français de Grèce - Sina 31 - 10680 Athènes - Grèce
tél.: +30 210 33 98 600 / fax: +30 210 33 98 711 / [email protected] / www.ifa.gr