Από την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, ξεκινά η αποστολή διπλωμάτων DELF / DALF Μαΐου 2019 όπως είχαμε ενημερώσει κατά την διάρκεια των εγγραφών (ιδέ κανονισμό εξετάσεων) μέσω της εταιρείας ταχυμεταφοράς ACS με καταβολή στην εταιρεία κατά την παράδοση του ποσού των 5 €.

Τα Σχολεία και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών πληρώνουν το ποσό των 5 € ανά αποστολή, ανεξαρτήτως αριθμού διπλωμάτων. Η τιμή αυτή αφορά και όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται από την Υπηρεσία μας εντός Ελλάδος.

Στόχος είναι η μηδενική μετακίνηση σας για παραλαβή διπλωμάτων / βεβαιώσεων / μεταφράσεων.

Η ολοκλήρωση παράδοσης των διπλωμάτων από την ACS προβλέπεται το αργότερο τέλος Νοεμβρίου 2019 αφού θα έχουν αποσταλεί και τα διπλώματα Sorbonne.

Οι κάτοικοι Θεσσαλονίκης θα αναζητούν το δίπλωμα κατ΄εξαίρεση και μόνο γι’αυτήν την εξεταστική περίοδο στο εκεί Γαλλικό Ινστιτούτο προσκομίζοντας την ταυτότητά τους. Σε περίπτωση παραλαβής από άλλο πρόσωπο, τόσο η πρωτότυπη ταυτότητα του κατόχου όσο και του προσώπου που το αναζητεί είναι απαραίτητες.

Όσον αφορά στα διπλώματα πριν το 2018, οι κάτοχοι θα πρέπει να αποστέλλουν το αίτημα παραλαβής των, με τα πλήρη στοιχεία τους (τίτλος διπλώματος, έτος απόκτησης, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση αποστολής) με ηλεκτρονικό μήνυμα στο : [email protected]