Αγαπητοί υποψήφιοι στις εξετάσεις DELF-DALF-SORBONNE,

Σήμερα, 20 Νοεμβρίου 2020, υποσχεθήκαμε την ανάρτηση των προσκλήσεων για τις εξετάσεις Δεκεμβρίου 2020. Ελλείψει όμως ενημέρωσης για τις προοπτικές μετακινήσεων από τη 2α Δεκεμβρίου που ξεκινούσαν οι προφορικές εξετάσεις Αθηνών και Θεσσαλονίκης, είμαστε υποχρεωμένοι να μεταθέσουμε το πρόγραμμά μας ως ακολούθως:

Παρασκευή 4, Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, μετατίθενται οι γραπτές και προφορικές εξετάσεις σε όλη τη χώρα (ιδέ αναρτημένο χάρτη με πόλεις – εξεταστικά κέντρα στην ιστοσελίδα μας) ως έχει και στα ίδια εξεταστικά κέντρα, την Παρασκευή 18, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Δεκεμβρίου.

Οι προφορικές εξετάσεις 2,3,8 και 9 Δεκεμβρίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης θα διεξαχθούν στις 14,15,16 και 17 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

Την Παρασκευή 27 τρέχοντος θα αναρτηθούν οι προσκλήσεις στο διαδίκτυο με την ελπίδα να μην υπάρξουν περαιτέρω περιορισμοί.

Ευχόμαστε καλή συνέχεια στην προετοιμασία σας και σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Δείτε τις ημερομηνίες και ώρες εδώ