ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ.

Η πρεσβεία της Πορτογαλίας στην Αθήνα ανακοίνωσε το πρόγραμμα υποτροφιών της Κυβέρνησης της Πορτογαλίας που αφορά στην Πορτογαλική γλώσσα και πολιτισμό για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν επιπλέον πληροφορίες και να υποβάλουν αιτήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

www.instituto-camoes.pt/lingua-e-ensino/bolsas-de-estudo/cidadaos-estrangeiros

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση από 12 Μαρτίου έως 30 Απριλίου 2012.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΕΥΗ ΖΗΓΡΑ

Εσωτερική Διανομή

1.Τμήμα Διαπανεπιστημιακών Σχέσεων

2.Δ.Ε.Σ.-Τμήμα Β΄ Υποτροφιών

3.Δ/νση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

Πρόγραμμα Υποτροφιών της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Αθήνα, που αφορά στην Πορτογαλική γλώσσα και πολιτισμό, για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13Posted Image