Χρήσιμες επισημάνσεις για συναδέλφους Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών, από την ‘ArgoudelisE&T’

Η αύξηση των εγγραφών είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς αποφάσεων & ενεργειών, που χρειάζεται να ‘τρέχουν’ κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε ότι θα ‘μοιράσουμε’ ένα διαφημιστικό φυλλάδιο την 1η Σεπτεμβρίου και θα γεμίσουμε μαθητές. Τέτοιες αντιλήψεις και προσδοκίες είναι πλέον εξωπραγματικές.

Είναι κοινό μυστικό στον κλάδο μας ότι η καλή φήμη (wordofmouth) είναι το κλειδίτης επιτυχίας. Η καλή φήμη όμως, δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν αρκεί μόνο ένας μήνας, ο Σεπτέμβρης, για να την αποκτήσουμε. Χρειάζεται χρόνο, δουλειά και αφοσίωση.

Πλέον η επιτυχία ενός σχολείου - φροντιστηρίου, κρίνεται από το σωστό και μακρόπνοο σχεδιασμό ενός ευέλικτου πλάνου και τη λεπτομερή υλοποίησή του.

Ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι παραθέτοντας επιγραμματικά τα βήματα που μπορούμε να ακολουθήσουμε:

Α. Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης.


Αναλύουμε και καταγράφουμε τα Δυνατά & Αδύνατα Σημεία μας σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες που μας επηρεάζουν, όπως το περιβάλλον που λειτουργούμε (οικονομικές συνθήκες, ανταγωνισμός).

Β. Καθορισμός Στόχων & Νέου Προφίλ.


Με βάση την προηγούμενη ανάλυση, καθορίζουμε συγκεκριμένους, αντικειμενικούς & ποσοτικοποιημένους στόχους. Π.χ. αύξηση μαθητών Αγγλικής Γλώσσας εντός 2 ετών χ%, αύξηση κερδών ψ%, κλπ.

Γ. Καταγραφή του Πλάνου Δράσης.


Στο βήμα αυτό, καταγράφουμε (με χρονοδιάγραμμα & προϋπολογισμό) τι πρέπει να αλλάξουμε, να προσθέσουμε, να προσέξουμε, κλπ, σε τομείς όπως:

Προϊόν – Υπηρεσία.


Π.χ. Νέο Προγράμμα Σπουδών & Ώρες Διδασκαλίας, Βελτίωση Μέσων Διδασκαλίας (Η/Υ-Διαδραστικοί Πίνακες), Δημιουργία ‘Διαδικασιών’ (πολύ σημαντικό), Νέοι τρόποι επικοινωνίας με μαθητές & γονείς, Νέες Υπηρεσίες, κ.α.

Τόπος.


Ανανέωση & Διαμόρφωση Χώρων, με νέες και φρέσκιες ιδέες που να ταιριάζουν στο ηλικιακό προφίλ των μαθητών μας

Τιμολόγηση - Οικονομικά Θέματα


Μελέτη όλων εκείνων των παραμέτρων (κόστος υπηρεσιών, ελαστικές & ανελαστικές δαπάνες, λογικό markup, εκπτώσεις, κλπ) που μας επιτρέπουν να λειτουργούμε ανταγωνιστικά, αλλά και ως σωστοί επαγγελματίες.

Διαφήμιση-Προώθηση.


Τα έντυπα διαφημιστικά φυλλάδια του Σεπτεμβρίου έχουν ξεπεραστεί! Υπάρχουν πλέον νέοι τρόποι προσέγγισης μαθητών & γονέων: Newsletters, Έξυπνη Εντυποδιανομή, Χορηγίες, Club Γονέων, SMS, E-mails, κ.α.

InternetMarketing.

Ξεχωριστό κομμάτι του σύγχρονου Marketing. Κάθε σχολείο επιβάλλεται πλέον να διαθέτει όχι μόνο website, αλλά και σελίδα Facebook, Twitter, παρουσία στο YouTube, με λίγα λόγια, να έχει μια ισχυρή διαδικτυακή προβολή.

Άνθρωποι.


Το Α και το Ω της δουλειάς μας.

Γνωρίζουμε όλοι ότι οι συνεργάτες μας είναι η εικόνα μας, η προέκτασή μας, τα αυτιά και τα μάτια μας. Είναι όμως όλοι οι συνεργάτες μας κατάλληλοι; Είναι ενημερωμένοι και εκπαιδευμένοι να αντιπροσωπεύουν και να προάγουν το σχολείο μας; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε τομείς, όπως επιτυχίες των μαθητών μας, πρωτότυπη διδασκαλία, αποτελεσματική ενημέρωση γονέων, ομαδικό κλίμα, κ.α.;

Δ. ‘Πώληση’ - Ολοκλήρωση Εγγραφής του μαθητή


Μετά τα προηγούμενα βήματα ήρθε η ώρα των εγγραφών! Νέοι μαθητές μπαίνουν στο σχολείο μας! Πότε κάνουμε Εγγραφές; Ποια διαδικασία ακολουθούμε; Πώς ολοκληρώνουμε την εγγραφή; Τι ακολουθεί;

Ε. Μικρά Μυστικά Επιτυχίας


Κι όμως υπάρχουν!

ΣΤ. Άλλες Υπηρεσίες που υποστηρίζουν κι αυξάνουν τα έσοδα ενός ΚΞΓ.

Αγαπητοί συνάδελφοι, θα χαρούμε να σας δούμε στο διήμερο 10ωρο Σεμινάριο που διοργανώνουμε, το Σάββατο 21/4 (10.00-15.00) και την Κυριακή 22/4/12 (10.00-15.00), όπου αναλυτικά θα παρουσιαστούν όλα τα παραπάνω βήματα, θα δοθούν λύσεις και κατευθύνσεις, ενώ οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν όλο το υλικό, σε έντυπη κι ηλεκτρονική μορφή.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στον Πειραιά, Χορμοβίτου 242, 18546, 4ος Όροφος και εισηγητές θα είναι η Εύη Ζουρούδη-Αργουδέλη και ο Θανάσης Αργουδέλης, ΜΒΑ, Οικονομολόγοι - Εκπαιδευτικοί, Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών & Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης.

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφθείτε την σελίδα μας: ‘ArgoudelisE&T’ . Οι θέσεις είναι περιορισμένες.
Posted Image