Το Διακρατικό Συνέδριο Ελλάδας Κύπρου με θέμα : «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Οικονομική Κρίση» θα διεξαχθεί στο Βόλο στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο, στις 4 και 5 Μαΐου.

Η προσπάθεια αυτή είναι αποτέλεσμα της Σύμπραξης με τη Δ/νση Μέσης Εκπαίδευσης Λάρνακας/ Αμμοχώστου -στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος: Περιφερειακές Συμπράξεις Comenius Regio. Η διεξαγωγή του Συνεδρίου συνιστά κορυφαίο σημείο αυτής της εξαιρετικής συνεργασίας που διανύει ήδη το δεύτερο χρόνο της.

Σε αυτήν την εποχή της βαθύτατης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης φορείς και οργανισμοί οικονομικής ανάπτυξης μαζί με την εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα χρειάζεται να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση των πολυδιάστατων κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παράδοσης για ανοιχτό διάλογο, δημοκρατία και ίσες δυνατότητες και ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση, την αγορά εργασίας και στην κοινωνική ένταξη για όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Το Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Οικονομική Κρίση», αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημασία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού μέλλοντος των νέων στη σημερινή εποχή της βαθύτατης κρίσης, σε ποικίλα επίπεδα (π.χ., εκπαιδευτικά, κοινωνικο-οικονομικά, πολιτισμικά).

Οι κύριες θεματικές ενότητες του συνεδρίου καλύπτουν τα παρακάτω θέματα:

1. Η Συμβουλευτική και ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός στις 3 Εκπαιδευτικές Βαθμίδες:

2. Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

3. Αγορά εργασίας και Επαγγελματικός Προσανατολισμός:

4. Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δια Βίου Μάθηση.

5. Σύγχρονες θεωρήσεις και πρακτικές στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

6. Επιχειρηματικότητα.


Σκοπός του συνεδρίου είναι να τονίσει τη σημασία και την αξία της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην εποχή της οικονομικής κρίσης, φέρνοντας σε επαφή εμπειρογνώμονες και ειδικούς αναλυτές, αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες και εκπροσώπους φορέων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Σκοπός όμως είναι και να συμβάλλει στο άνοιγμα των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών οριζόντων, δια της ανάπτυξης του προβληματισμού για τη χρήση της επαγγελματικής συμβουλευτικής στην αντιμετώπιση των δυσκολιών ένταξης και διατήρησης της εργασίας στις σημερινές συνθήκες, στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης επιχειρηματικού πνεύματος και τέλος στην ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών.

Περισσότερες πληροφορίες για εγγραφές και υποβολή εργασιών στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου:

Πληροφορίες: Καραμπατζάκη Αγγελική

Τηλέφωνο: 24210- 39086


http://www.careergui...12.gr/index.php