Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την οργάνωση Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή με θέμα:

«Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές», κατά το διάστημα 4 έως 6 Μαΐου 2012 στην Αθήνα (στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη Φιλοσοφική Σχολή).

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής:

 Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Εννοιολογικές, Ιδεολογικές και Παιδαγωγικές Διαστάσεις

 Εκπαιδευτική Πολιτική και Ποιότητα στην Εκπαίδευση

 Ποιοτικό Μαθησιακό Περιβάλλον

 Ποιοτικό Περιεχόμενο Σπουδών

 Ποιοτική Διδασκαλία

 Εκπαιδευτική Ποιότητα και Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Αξιολόγηση, Πιστοποίηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση

 Ποιοτική Σχολική Ηγεσία

 Εκπαιδευτικός και Ποιοτική Εκπαίδευση

 Ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών ( παιδιά, γυναίκες, μειονότητες)

 Ποιοτική εκπαίδευση ενηλίκων και διά βίου μάθηση


Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει:

α. Προσκεκλημένες Ομιλίες

β. Προφορικές Ανακοινώσεις

γ. Θεματικά Συμπόσια

δ. Αναρτημένες Ανακοινώσεις.


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Epitropes_Synedriou.pdf Prosklisi_Endiaferontos.pdf