Τεχνικές Αντιμετώπισης Παιδιών με Αναπτυξιακές Διαταραχές στο πλαίσιο της Σχολικής Τάξης.

12 Μαΐου 2012 - Αθήνα

19 Μαΐου 2012 - Θεσσαλονίκη


Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, οι μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου είτε παρακολουθώντας παράλληλα τμήμα ένταξης είτε λαμβάνοντας παράλληλη στήριξη από ειδικό παιδαγωγό.

Ωστόσο, ανεξάρτητα από το είδος του εξατομικευμένου προγράμματος, η φοίτηση των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο προϋποθέτει απαραίτητα την υποστήριξη του εκπαιδευτικού της τάξης. Παρόλ αυτά, οι εκπαιδευτικοί της γενικής τάξης δεν απαιτείται να έχουν ειδίκευση ή εμπειρία στην αντιμετώπιση παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές. Αυτού του είδους η διάσταση μεταξύ νομοθετικού πλαισίου και πράξης, έχει συχνά ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να δυσκολεύονται να διαχειριστούν τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες αλλά και τα προβλήματα συμπεριφοράς που παρουσιάζουν τα παιδιά αυτά.

Αυτού του είδους η δυσκολία έχει ως άμεση συνέπεια να δυσχεραίνεται το παιδαγωγικό έργο, να διαταράσσονται οι σχέσεις μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών αλλά και μεταξύ των συνομηλίκων και οι εκπαιδευτικοί να αισθάνονται εργασιακή κόπωση. Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι ο τρόπος που οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές στο πλαίσιο της σχολικής τάξης εξαρτάται και από τις αντιλήψεις τους για τα αίτια, την πορεία και την αντιμετώπιση των διαταραχών αυτών.

Στόχος της παρούσας ημερίδας είναι να παρουσιάσει σε εκπαιδευτικούς αλλά και ειδικούς ψυχικής υγείας τα είδη των αναπτυξιακών διαταραχών που εμφανίζονται στη σχολική τάξη, τις αντιλήψεις των γονέων, των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών/τριών σχετικά με τις διαταραχές αυτές καθώς και τις τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργικότητα των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές στο πλαίσιο της σχολικής τάξης και να καταστεί πιο αποτελεσματικό το παιδαγωγικό έργο.

Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς- παιδαγωγούς, σε ειδικούς ψυχικής υγείας και φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες ... ΕΔΩ


e-selides.gr