Το FutureLab είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προσαθείνα μελετήσει και να γεφυρώσει την ψηφιακή δραστηριότητα που έχουν έτσι και αλλιώς οι μαθητές του 21ου αιώνα με τις δραστηριότητες τους στο σπίτι και στο σχολείο.

Η παρούσα έκθεση από τον ιστοχώρο του FutureLab περιγράφει το κενό και την ασυνέχεια που υπάρχει ανάμεσα στις πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού που εφαρμόζονται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον χώρο του σπιτιού και του σχολείου.

Είναι μία ενδιαφέρουσα έρευνα που ασχολείται με γενικότερα θέματα του ψηφιακού γραμματισμού των νέων, του τρόπου ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αλλά και στην ασυνέχεια που πολλές φορές εντοπίζεται στην εφαρμογή ενός ενιαίου καινοτόμου προγράμματος εμπλοκής όλων των τεχνολογιών που χειρίζονται καθημερινά οι σημερινοί έφηβοι.

Σχετικοί Σύνδεσμοι: mathisi20.gr