Η προθεσμία κατάθεσης των φακέλων υποψηφιότητας για το πρόγραμμα Courants du Monde παρατείνεται μέχρι τις 8 Μαΐου 2012.

Λήψη αίτησης υποβολής υποψηφιότητος

Το Τμήμα Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης - Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος έχει τη χαρά να σας παρουσιάσει το νέο πρόγραμμα "Courants du Monde" που αφορά σε ξένους επαγγελματίες του γαλλόφωνου πολιτιστικού κόσμου.

Tο πρόγραμμα αυτό, θα προγραμματοποιηθεί από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου 2012. Θα ξεκινήσει με ημερίδες που θα συγκεντρώσουν 90 επαγγελματίες από όλο τον κόσμο και θα αφιερωθούν στην οργάνωση της γαλλικής πολιτιστικής διοίκησης, της πολιτιστικής διαχείρισης του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και των πολιτιστικών φορέων που υπάγονται σε αυτά.


Θα λάβουν χώρα επίσης, εργαστήρια και εξατομικευμένα πολιτιστικά προγράμματα. Πρόκειται για προγράμματα επαγγελματικών συναντήσεων με Γάλλους επαγγελματίες. Τα εργαστήρια είναι οργανωμένα γύρω από διαφορετικούς θεματικούς άξονες : « ηλεκτρονικοί πόροι σε βιβλιοθήκες », « χρηματοδότηση και οικονομία του πολιτισμού », « μορφωτικές πολιτικές και η διαχείρισή τους ».

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της Μορφωτικής Υπηρεσίας στον τηλεφωνικό αριθμό:2103398633 και να ενημερωθείτε σχετικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος:

http://www.mcm.asso.fr/site02/courants/programme/courantsdumonde.htm