7Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

«Θέατρο & Εκπαίδευση: δεσμοί αλληλεγγύης»


Προσκεκλημένοι ομιλητές, Ανακοινώσεις, Εργαστήρια, Ομάδες Εργασίας, Δρώμενα


Αθήνα, 23, 24, 25 Νοεμβρίου 2012Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (IDEA), πανεπιστημιακά τμήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό και άλλους επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και καλλιτεχνικούς φορείς, διοργανώνει την 7Η ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με τίτλο:

«Θέατρο & Εκπαίδευση: δεσμοί αλληλεγγύης»Το πλαίσιο της Συνδιάσκεψης 2012: Ζούμε σε παγκόσμια κλίμακα την κορύφωση μιας ζοφερής πραγματικότητας σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Ζωές και όνειρα κλυδωνίζονται και ανατρέπονται καθημερινά και στη χώρα μας. Στο όνομα της εξόδου από την «κρίση» λαμβάνονται αποφάσεις εν ονόματί μας και ερήμην μας, παραβιάζονται καθημερινά και καταστρατηγούνται σταδιακά δικαιώματα και κατακτήσεις αιώνων. Ο πολίτης βρίσκεται στο «μάτι του Κυκλώνα», όμηρος των επιλογών όσων κατέχουν την παγκόσμια εξουσία. Η παιδεία και ο πολιτισμός, η δημοκρατία, ο διάλογος, η επικοινωνία, η σχέση με τον «άλλο», η σχέση με το παρελθόν και η καλλιτεχνική έκφραση σταδιακά και σταθερά υποβαθμίζονται.

Ταυτόχρονα, όμως, σε διεθνές επίπεδο αλλά και σε τοπικό, η οικονομική κρίση μετατρέπεται σε "ώρα της κρίσεως" για τις δημοκρατικές συνειδήσεις. Υψώνονται φωνές διαμαρτυρίας, γεννιούνται πυρήνες αντίστασης, δημιουργούνται δεσμοί αλληλεγγύης με στόχο την ανατροπή της βαρβαρότητας που κυριαρχεί και τον αγώνα για μια πιο ελεύθερη κοινωνία.

Το θέατρο στην εκπαίδευση στις διάφορες εκφάνσεις του, ως μορφή τέχνης, ως εργαλείο μάθησης και ως μέσο κοινωνικής παρέμβασης αναζητά την αλήθεια, ζωντανεύει μνήμες αγώνων και διεκδικήσεων της ανθρωπότητας, φωτίζει και αναλύει το παρόν και οραματίζεται το μέλλον. Το καθημερινό έργο του εκπαιδευτικού, του καλλιτέχνη, του εμψυχωτή, του ανθρώπου της τέχνης, μπορεί να αποτελεί πηγή έμπνευσης αλλά και μέσο κοινωνικής αλλαγής με στόχο έναν κόσμο αξιοπρέπειας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σκοπός της Συνδιάσκεψης 2012 είναι να αποτελέσει πεδίο γόνιμης αναζήτησης και προβληματισμού και να καταλήξει σε προτάσεις για το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν το θέατρο και οι παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση, κυρίως για τη δημιουργία πολλαπλών δεσμών αλληλεγγύης, οι οποίοι θα συμβάλουν τόσο στην αντιμετώπιση του παρόντος όσο και στην καλλιέργεια ενός συλλογικού οράματος μιας αξιοπρεπούς ζωής παντού και για όλους.

Θέματα που θα απασχολήσουν τη Συνδιάσκεψη 2012:

Πώς μπορεί το θέατρο/δράμα στην εκπαίδευση να συμβάλει στη δημιουργία δεσμών αλληλεγγύης ανάμεσα στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και τους δασκάλους τους, στους εκπαιδευτικούς και τους καλλιτέχνες, στα μέλη των κοινοτήτων στις οποίες μετέχει και λειτουργεί ο καθένας μας; Tι ρόλο καλείται να διαδραματίσει το θέατρο/δράμα στην εκπαίδευση στο πλαίσιο της παγκόσμιας κρίσης; Μπορεί να αμφισβητήσει γόνιμα και να προτείνει διεξόδους στα μικρά και στα μεγάλα ζητήματα της ζωής μας;

Πώς αξιοποιείται το θέατρο/δράμα στην εκπαίδευση σε θέματα βίας, διαπολιτισμικής και πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, δημοκρατίας και δικαιωμάτων του πολίτη; Ποιες οι εκπαιδευτικές πολιτικές και προτεραιότητες για μια ανθρωπιστική εκπαίδευση μέσα από το θέατρο και τις παραστατικές τέχνες;

Ποια προγράμματα και συνέργειες τεχνών αναδεικνύουν τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη;

Οι προσεγγίσεις: Η Συνδιάσκεψη 2012 ενθαρρύνει την προσέγγιση των παραπάνω μέσα από: το Θέατρο και τη διδασκαλία του ως μορφή τέχνης, το Θέατρο/Δράμα ως εκπαιδευτικό μέσο και διδακτικό εργαλείο, το Θέατρο/Δράμα ως μέσο κοινωνικής παρέμβασης, το Θέατρο στην Κοινότητα, το Θέατρο για την Ανάπτυξη, τα Θεατροπαιδαγωγικά Προγράμματα, το Θεατρικό Παιγνίδι, τη Δραματοθεραπεία και το Ψυχόδραμα, τη μουσικοκινητική αγωγή, το θέατρο αντικειμένου και σκιών, το χορό και το χοροθέατρο, την οπτικοακουστική αγωγή (φωτογραφία, βίντεο, κινηματογράφος, media) και άλλα ζητήματα πρακτικής και έρευνας θεάτρου και παραστατικών τεχνών στην εκπαίδευση.

Σε ποιους απευθύνεται: Η Συνδιάσκεψη 2012 απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, σε θεατρολόγους, σε καλλιτέχνες που εργάζονται στην τυπική και τη μη τυπική εκπαίδευση, σε ακαδημαϊκούς δασκάλους και ερευνητές, φοιτητές παιδαγωγικών, θεατρικών, μουσικών και εικαστικών σχολών, εμψυχωτές νεανικών ομάδων, κοινωνικούς επιστήμονες και σε όποιον ενδιαφέρεται για την έρευνα και την πρακτική του θεάτρου στην εκπαίδευση.

Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση καλεί όλους, όσοι συμμερίζονται το όραμά του, να πάρουν μέρος στο διάλογο που ανοίγει η 7η Διεθνής Συνδιάσκεψη. Όλοι όσοι, κατά το Μανόλη Αναγνωστάκη, «δεν παραδεχόμαστε την ήττα, βλέπουμε πόσα κρυμμένα τιμαλφή πρέπει να σώσουμε, πόσες φωλιές νερού να συντηρήσουμε μέσα στις φλόγες», ας αναζητήσουμε μαζί καινούργιους δρόμους, ας αξιοποιήσουμε την έρευνα και δοκιμασμένες καλές πρακτικές, ας συνδιαμορφώσουμε προτάσεις, ας αναπτύξουμε …δεσμούς αλληλεγγύης.

Υποβολή προτάσεων για ανακοινώσεις και εργαστήρια:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν προτάσεις σε ηλεκτρονική μορφή, αρχείο Word,


στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ, στο email: [email protected] μέχρι 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012:

Για Ανακοίνωση: α) τίτλος ανακοίνωσης, β) όνομα εισηγητή, ιδιότητα και χώρος εργασίας, γ) περίληψη 400-450λέξεις, δ) σύντομο βιογραφικό 150-170 λέξεις σε μορφή μιας παραγράφου και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας. Στην περίπτωση επιλογής οι εισηγητές θα πρέπει να καταθέσουν τα πλήρη κείμενα (3500-4000 λέξεις) μέχρι 3/9/2012. Ο χρόνος παρουσίασης της Ανακοίνωσης στη Συνδιάσκεψη θα είναι 15λεπτά.

Για Εργαστήριο: α) τίτλος εργαστηρίου, β) όνομα εμψυχωτή, ιδιότητα και χώρος εργασίας, γ) περίληψη 200-300 λέξεις (να συμπεριληφθούν και στοιχεία όπως σε ποιους απευθύνεται, προηγούμενη εμπειρία, τι να προσκομίσουν κλπ), δ) σύντομο βιογραφικό 150-170 λέξεις σε μορφή μιας παραγράφου, ε) διάρκεια Εργαστηρίου 3 ή 6 ώρες (δηλώνεται ένα από τα δύο).

Σημαντικές Ημερομηνίες:

10 Ιουνίου 2012 - Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή περιλήψεων Ανακοινώσεων και Εργαστηρίων

1 Ιουλίου 2012 - Έγκριση των Ανακοινώσεων και Εργαστηρίων.

3 Σεπτεμβρίου 2012 - Υποβολή κειμένων των Ανακοινώσεων

10 Σεπτεμβρίου 2012 - Έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη Συνδιάσκεψη με ταυτόχρονη επιλογή Εργαστηρίων


Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Συνεργαζόμενοι φορείς:

Διεθνής Οργανισμός για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (IDEA)

Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων

Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου

Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Κουκλοπαιχτών UNIMA-Hellas


Πληρ.: www.Theatroedu.gr, [email protected]