Ξεκινά τον Μάιο η πιστοποίηση εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες Τεχνολογία της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Α΄ επίπεδο, η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να συμμετάσχουν στη συνέχεια στην επιμόρφωση Β΄ επιπέδου.

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗ

Ξεκινά τον Μάιο η πιστοποίηση εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες Τεχνολογία της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Α΄ επίπεδο, η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να συμμετάσχουν στη συνέχεια στην επιμόρφωση Β΄ επιπέδου.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, πρόκειται να υλοποιηθούν προγράμματα πιστοποίησης Α' επιπέδου, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β' επιπέδου, για την οποία η εν λόγω πιστοποίηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.

Σημειώνεται ότι στην επιμόρφωση Β' επιπέδου μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05/06/07, ΠΕ19/20, ΠΕ60, ΠΕ70, καθώς και εκπαιδευτικοί «συναφών» κλάδων, δηλαδή εκπαιδευτικοί που έχουν τη δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων των παραπάνω κλάδων ως πρώτη ή δεύτερη ανάθεση.

Στα προγράμματα πιστοποίησης Α' επιπέδου, που θα υλοποιηθούν στο διάστημα Μαΐου - Ιουλίου 2012 στα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠΙΣ), μπορούν να συμμετάσχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και εν ενεργεία αναπληρωτές της δημόσιας εκπαίδευσης, των κλάδων της επιμόρφωσης Β' επιπέδου, εκτός των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ19/20 για τους οποίους η πιστοποίηση Α' επιπέδου δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση αυτή.

Οι αναπληρωτές και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση (αποστολή στο fax: 210 6930750) από την οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης στα προγράμματα πιστοποίησης Α' επιπέδου.

O Οδηγός Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://b-epipedo2.cti.gr> «Υλικό Επιμόρφωσης» > «Υλικό Πιστοποίησης (Δείγματα)» (εδώ) περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες και υλικό σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης, τον τρόπο απόκτησης κωδικών για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, οδηγίες χρήσης του υπολογιστικού περιβάλλοντος πιστοποίησης, καθώς και ένα δείγμα τεστ και ερωτήσεων της εξέτασης.

Τα προγράμματα πιστοποίησης προβλέπεται να ανακοινωθούν στις αρχές Μαΐου 2012, οπότε και θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων, ενώ η έναρξη της διεξαγωγής των προγραμμάτων πιστοποίησης τοποθετείται στα μέσα του ίδιου μήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που θέλουν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες για τα διαθέσιμα προγράμματα, τις αιτήσεις συμμετοχής, τις σχετικές προθεσμίες κ.λπ., μπορούν να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στην Πύλη ενημέρωσης και Συνεργασίας Β' Επιπέδου (http://b-epipedo2.cti.gr)

Τι προβλέπεται για τις αμοιβές

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, προαναφερόμενη Κ.Υ.Α., προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι σε κάθε συγχρηματοδοτούμενη Πράξη του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007-2013, η οποία αφορά σε παρεμβάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας και της διά βίου μάθησης, ο μέγιστος δυνατός χρόνος παροχής υπηρεσιών κάθε εκπαιδευτικού ανά είδος έργου δεν δύναται να υπερβαίνει τις 20 ώρες ανά μήνα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκτελούνται σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και είναι ανεξάρτητες από τα καθήκοντα θέσης του.

Επίσης, σημειώνεται ότι η ανά ώρα αμοιβή κάθε εκπαιδευτικού δεν δύναται ανά ώρα να υπερβαίνει τα 22, 26 και 30 ευρώ ανάλογα με τα προσόντα (πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό). «Η συνολική μηνιαία αμοιβή εκάστου εκπαιδευτικού δεν μπορεί να είναι κατά μήνα μεγαλύτερη από 300 ευρώ», επισημαίνεται. Η ισχύς, τέλος, της συγκεκριμένης Κ.Υ.Α αρχίζει από 24/5/2011.

Διαμαρτυρία από την ΟΛΜΕ

Τεράστιο ηθικό ζήτημα δημιουργείται σύμφωνα με την ΟΛΜΕ με την αναδρομικότητα της Κ.Υ.Α από 24-5-2011.

«Η ελληνική πολιτεία αθετεί ήδη συμφωνημένους όρους, αγνοεί και ακυρώνει υπογεγραμμένες συμβάσεις και επί της ουσίας εξαπατά τους συναδέλφους που δούλεψαν μέχρι σήμερα και αρνείται την καταβολή δεδουλευμένων. Φαινόμενα που έχουμε ξαναζήσει με τους συντονιστές - αξιολογητές της ΠΔΣ των ετών 2008, 2009 οι οποίοι ακόμα παραμένουν απλήρωτοι. Η εφαρμογή της θα οδηγήσει σε μη ολοκλήρωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς δεν θα γίνει η αποστολή των φακέλων που απαιτούν την υπογραφή όλων των εμπλεκομένων, τη στιγμή που τα πραγματικά στοιχεία είναι εντελώς διαφορετικά από τα επιτρεπόμενα όρια που θέτει η Κ.Υ.Α», αναφέρει η ΟΛΜΕ σε ανακοίνωσή της.

ethnos.gr