19 Μαΐου 2012 | ΙΩΑΝΝΙΝΑΕισαγωγή

Η εφαρμοσμένη ανάλυση της συμπεριφοράς προσφέρει το τεχνολογικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη ικανοτήτων που οδηγούν στον αυτοπροσδιορισμό του ατόμου με αυτισμό - αναπτυξιακές διαταραχές και στην κατάκτηση μιας όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητης διαβίωσης.

Η υποστήριξη θετικής συμπεριφοράς προσφέρει το λειτουργικό πλαίσιο για την ένταξη της συμπεριφοροαναλυτικής τεχνολογίας στο πρόγραμμα σπουδών. Η υποστήριξη της θετικής συμπεριφοράς είναι διακριτός κλάδος της εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς (Carr, 1997), ο οποίος δίνει προτεραιότητα στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του ατόμου αλλά και όλων όσων εμπλέκονται σε αυτή και θεωρούνται εν δυνάμει παράγοντες αλλαγής (Carr et al, 1992•2002). Η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό βασίζεται στις εμπειρικές ενδείξεις, στην αρχή της ομαλοποίησης και τις προσωποκεντρικές αξίες των εμπλεκόμενων οι οποίος αντιμετωπίζονται όχι ως τεχνίτες εκτελεστές αποφάσεων άλλων, αλλά ως αυτόνομοι επαγγελματίες, ικανοί δηλαδή για τη λήψη αφηρημένων αποφάσεων (Carr, 1997).

Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η συνεργατικότητα, η συμμετοχικότητα και ο προσωποκεντρικός εκπαιδευτικός σχεδιασμός που αποτελεί ένα υποστηρικτικό συνοδευτικό μέσο εμπλουτισμού του ατομικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού (Wehmeyer et al, 2003), το οποίο μεταφέρει το κέντρο βάρους από το σύστημα παροχής ανθρωπίνων υπηρεσιών στο άτομο διερευνώντας τις προτιμήσεις, τις δυνατότητες τις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Έτσι αντί να προσαρμόζεται το άτομο στο σύστημα, προσαρμόζεται το σύστημα στο άτομο. Στην ουσία αποτελεί μια εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή στατική συστημικοκεντρική προσέγγιση στην ειδική αγωγή που απλά τοποθετεί τον μαθητή σε μια από τις προϋπάρχουσες δομές (Mount, 1992), οι οποίες συχνά προσφέρουν προγράμματα σπουδών, τα οποία όντας ανελαστικά και μη προσαρμοσμένα στις ανάγκες του μαθητή δεν οδηγούν στην ανάπτυξη των λειτουργικών ικανοτήτων του στο πραγματικό περιβάλλον. Σε αντίθεση με τον συστημικοκεντρικό σχεδιασμό που αναλώνεται στην ανάπτυξη σχεδίων και προγραμμάτων στη βάση των αδυναμιών και των μειονεκτημάτων του ατόμου, ο προσωποκεντρικός σχεδιασμός εστιάζεται στην καταγραφή των δυνατοτήτων, των προτιμήσεων, των ενδιαφερόντων και των επιθυμιών του (Falvey et al, 1994) δημιουργώντας ένα υποστηρικτικό πλαίσιο δράσης για την παροχή πρόσβασης σε μια ποιότητα ζωής χωρίς υποτίμηση και αποκλεισμό από την κοινότητα.

Από όλα τα μοντέλα προσωποκεντρικού σχεδιασμού η υποστήριξη θετικής συμπεριφοράς θεωρείται και είναι το πιο έγκυρο, αφού στηρίζεται στην τεχνολογία της εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς προσφέροντας έτσι ένα τεχνολογικό υπόστρωμα, ασπίδα στον λαϊκισμό που μαστίζει το πεδίο της πράξης (Osborne, 2005).

Στόχος του σεμιναρίου είναι η τεχνική ενδυνάμωση των συμμετεχόντων στην τεχνολογία της εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς για την διδασκαλία ικανοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης στο πλαίσιο του προσωποκεντρικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της υποστήριξης θετικής συμπεριφοράς.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε εργαζόμενο ή υποψήφιο εργαζόμενο του συστήματος παροχής ανθρωπίνων υπηρεσιών (σε λογοθεραπευτές, σε εκπαιδευτικούς, σε παιδαγωγούς, σε ψυχολόγους, σε επαγγελματίες υγείας-ειδικής αγωγής) και σε γονείς ατόμων με αυτιστικές συμπεριφορές.

Πρόγραμμα

09.30 - 10.00: Προσέλευση

10.00 - 12.30: Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ:

75]1. Από την Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς στην Υποστήριξη Θετικής Συμπεριφοράς


7]· Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς


7]· Υποστήριξη Θετικής Συμπεριφοράς


7]· Εκπαιδευτικός Προγραμματισμός2. Προσωποκεντρικός σχεδιασμός


65]· Μοντέλα προσωποκεντρικού σχεδιασμού


65]· Συμμετοχική έρευνα δράσης


65]· Καταγραφή ενισχυτών


65]· Ανάλυση απόστασης


65]· Καταγραφή στόχων12.30 – 13.00: coffeebreak

13.00 – 16.00: Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ:

75]


75]1. 3. Εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς και ανάπτυξη ικανοτήτων


7]· Ικανότητες αυτοεξυπηρέτησης


7]· Κοινωνικές ικανότητες


7]· Επικοινωνιακές ικανότητες


7]· Ικανότητες αναψυχής και συμμετοχής στην κοινότητα


7]· Ικανότητες προεπαγγελματικής εκπαίδευσης


7]


4. Παραδείγματα Εφαρμογής16.00: Ερωτήσεις – Απαντήσεις – Συζήτηση.


Προσκεκλημένος ομιλητής


Κωνσταντίνος Μ. Ντίνας PhD

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λάρισας και του Πανεπιστημίου της Ουαλίας (Δίπλωμα Ανωτάτων Σπουδών στην Εκπαίδευση στις Σοβαρές Μαθησιακές Δυσκολίες, Master στην Διαχείριση της Ειδικής Αγωγής, Διδακτορικό της Φιλοσοφίας).

Διευθυντής του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Γιάννουλης, εντεταλμένος διδασκαλίας στην μετεκπαίδευση των δασκάλων στην ειδική αγωγή στο Διδασκαλείο Δ. Γληνός (Προβλήματα συμπεριφοράς) και επιστημονικός συνεργάτης του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς στην ειδική αγωγή, Ανάπτυξη ικανοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και αυτόνομης διαβίωσης).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Αυτοτραυματική συμπεριφορά, συναισθηματική εξάντληση, εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς.

Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτες διεθνείς επιθεωρήσεις ενώ έχει κάνει παρουσιάσεις σε συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Η.Π.Α.

Παροχές

Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται:

§ Βεβαίωση παρακολούθησης


§ Σχετικό επιστημονικό υλικό σε ψηφιακή μορφή.


§ Φάκελος συνέδρου


§ Μπλοκ σημειώσεων


§ ΣτυλόΗμερομηνία, ώρες και χώρος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 19 Μαΐου 2012

Ώρα προσέλευσης: 09.30 π.μ. - 10.00 π.μ.

Ώρες διεξαγωγής: 10.00 π.μ. - 16.00 μ.μ.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία (Δωδώνης 4-6) στα Ιωάννινα.

Γραμματεία σεμιναρίου

Για δηλώσεις συμμετοχής, αναλυτικές πληροφορίες και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του σεμιναρίου.

Τel.: 2310 230545 Fax: 2310 230415 Mailto: [email protected]


(Ώρες επικοινωνίας: 10:00 έως 19:00 καθημερινά από Δευτέρα-Παρασκευήfile:///C:/Users/ELEF/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif)