Εισηγητής: Πατήστε εδώ για να δείτε τους Εισηγητές της Στήριξης Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και φοιτητές που πρόκειται να ασχοληθούν με παιδιά και εφήβους. Η ομάδα θα περιλαμβάνει 8-10 άτομα, προκειμένου να έχουν όλοι τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη συζήτηση και να μοιραστούν εμπειρίες και ερωτήματα γύρω από τη συγκεκριμένη δυσκολία.

Σκοπός:Σκοπός του σεμιναρίου για τη ΔΕΠΥ είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τη διαταραχή, τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζει την καθημερινή ζωή των παιδιών και του οικογενειακού ή κοινωνικού τους περιβάλλοντος, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής της.

Περιγραφή:Μια τέτοια διαταραχή εμφανίζεται πλέον σε υψηλά ποσοστά κατά την ανάπτυξή των παιδιών και εφήβων. Τι συμβαίνει με την ΔΕΠΥ, πώς ορίζεται και ποιοι είναι οι δείκτες κινδύνου; Πότε η "Υπερκινητικότητα" ξεπερνά το φυσιολογικό;

Τα παιδιά σε μια προσπάθεια εξερεύνησης του περιβάλλοντος κινούνται συνεχώς μέσα στο χώρο, είναι ζωηρά και μοιάζουν να μην μπορούν να μείνουν καθόλου ήσυχα. Το γεγονός αυτό είναι ένα φυσιολογικό χαρακτηριστικό στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης. Υπάρχουν όμως παιδιά, που παρουσιάζουν κινητική δραστηριότητα σε υπερβολικό βαθμό, δυσκολεύονται να διατηρήσουν την προσοχή τους επικεντρωμένη σε μια δραστηριότητα και να φέρουν εις πέρας το έργο που έχουν αναλάβει. Τα παιδιά αυτά δυσκολεύουν τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, και παρουσιάζουν σοβαρά ελλείμματα στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα συνήθως διαπιστώνεται στα πρώτα σχολικά χρόνια. Εκτός από τις αδυναμίες στη μάθηση τα παιδιά που εμφανίζουν αυτή τη διαταραχή παρουσιάζουν δυσκολίες και στις κοινωνικές τους επαφές με τις ομάδες συνομηλίκων, γεγονός που προβληματίζει ακόμα περισσότερο τους γονείς και τους δασκάλους.
Θεματικές ενότητες

1. ΔΕΠΥ: Ορισμός, χαρακτηριστικά, αίτια

2. Οι τομείς της καθημερινότητας που επηρεάζονται από τη συγκεκριμένη δυσκολία

3. Συνοδά προβλήματα

4. Θεραπεία – αντιμετώπιση

5. Συμπεράσματα – Συζήτηση
Εργαζόμαστε σε ολιγομελείς ομάδες 6-8 ατόμων, με διαφάνειες, παραδείγματα και συχνές βιωματικές ασκήσεις. Προσφέρουμε βεβαίωση και υλικό σημειώσεων.

Κόστος: 50€, Ειδική Τιμή για φοιτητές: 40€30/06/2012

Πόλη: ΑΘΗΝΑ

Tόπος: Αχιλλέως 2, Π. Φάληρο. Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Στήριξη.