15ο Διεθνές Συνέδριο«HΔιαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Οικονομική Κρίση και τα Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα»Πάτρα, 23-25 Νοεμβρίου 2012Email επικοινωνίας για το 15ο Διεθνές Συνέδριο:[email protected]Αξιότιμοι κύριοι,

Το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει στην Πάτρα στις 23-25 Νοεμβρίου 2012 το 15ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «H Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Οικονομική Κρίση και τα Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα», που αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων Συνεδρίων του Κέντρου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να εξεταστούν θέματα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, της μετανάστευσης και της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό αλλά και ευρύτερων θεμάτων της εκπαίδευσης όπως αυτά διαμορφώνονται κάτω από τις νέες συνθήκες της οικονομικής κρίσης. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση ερευνητικών ανακοινώσεων (έρευνα δράσης – μελέτη περίπτωσης κ.λπ.).

Θεματικές Ενότητες
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Έρευνα

 • Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία και Έρευνα

 • Διαπολιτισμική Παιδαγωγική

 • Σχέδια μαθήματος Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 • Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης

 • Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στην Ελλάδα

 • Γλωσσική Πολιτική για την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα

 • Διδασκαλία τηςελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας

 • Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας

 • Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα στο εξωτερικό

 • Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών στην Ελλάδα

 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

 • Παγκοσμιοποίηση και Μετανάστευση

 • Παιδαγωγική της Δημοκρατίας και Μετανάστευση

 • Διαχείριση συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας

 • Πολιτικά συστήματα και Μετανάστευση

 • Το ελληνικό πολιτικό σύστημα και Μετανάστευση

 • Πολιτικά συστήματα χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης καιΜετανάστευση (π.χ. Γερμανία, Σουηδία, Γαλλία κ.λπ.)

 • Μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας

 • Μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Άμεση Δημοκρατία και Μετανάστευση

 • Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία και Μετανάστευση

 • Οικονομική κρίση στην εκπαίδευση

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι εκτός των παραπάνω μπορούν να προτείνουν θέματα και θεματικές

Το Συνέδριο απευθύνεται σε
 • Πανεπιστημιακούς

 • Διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες

 • Ειδικούς επιστήμονες

 • Κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

 • Μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές

 • Στελέχη εκπαίδευσης Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό

 • Εκπαιδευτικούς Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό

 • Ερευνητές

 • Στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης

 • Συνδικαλιστικούς φορείς της εκπαίδευσης

 • Μέλη οργανώσεων αλλοδαπών

 • Πολιτικά κόμματα

και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Το κόστος συμμετοχήςστο συνέδριο είναι:
 • 50 Ευρώ για τους εισηγητές και

 • 20 Ευρώ για τους ακροατές.

Το κόστος συμμετοχής παραμένει το ίδιο ανεξάρτητα από τον αριθμό των ανακοινώσεων κάθε εισηγητή. Συμμετοχή πληρώνουν όλοι οι εισηγητές που συμμετέχουν σε μία ανακοίνωση. Το κόστος συμμετοχής θα καταβάλλεται στη Γραμματεία του Συνεδρίου κατά την έναρξη των εργασιών του.

Δηλώσεις συμμετοχής εισηγητών και προδιαγραφές εισηγήσεων - ανακοινώσεων

Οι ενδιαφερόμενοι εισηγητές θα πρέπει να στείλουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2012:

1. Αίτηση συμμετοχής online στο www.kedek.gr (Απαραίτητα για όλους τους εισηγητές)

2. Ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσής τους, έτοιμο προς δημοσίευση, σε ηλεκτρονική μορφή με e-mail, το οποίο δε θα ξεπερνά τις 7-8 σελίδες Α4 (μαζί με βιβλιογραφία και πίνακες) σε γραμματοσειρά: Times New Roman, 10 pt. διάστιχο μονό. Το αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή Word, έκδοση 2003.

Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να σταλούν με e-mail στη διεύθυνση [email protected]

3. Περίληψη στα αγγλικά και στα ελληνικά (7-8 σειρές έκαστη),

4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα μέχρι 7 γραμμές.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συγγραφή των εισηγήσεων – ανακοινώσεων είναι αναρτημένες στο www.kedek.gr.

Κείμενα ανακοινώσεων που θα παραδοθούν μόνο σε έντυπη μορφή δε θα γίνουν αποδεκτά. Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, δηλαδή να μην έχουν παρουσιαστεί ή δημοσιευτεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι ανακοινώσεις θα συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου μόνο εφόσον:

1. παρουσιαστούν κατά τις εργασίες του Συνεδρίου και

2. ο κάθε εισηγητής και συν-εισηγητής κάθε ανακοίνωσης έχει καταβάλει το κόστος συμμετοχής.

Δηλώσεις συμμετοχής ακροατών

Γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΔΕΚ (http://www.kedek.gr).

Τα έξοδα συμμετοχής περιλαμβάνουν:

 • Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου

 • Υλικό Συνεδρίου

 • Παρακολούθηση των επιστημονικών ανακοινώσεων

 • Βεβαίωση Συμμετοχής στο Συνέδριο

 • Πρακτικά Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (download από το internet περίπου 20 ημέρες μετά τη λήξη του συνεδρίου, με κωδικό πρόσβασης που θα χορηγηθεί από το ΚΕ.Δ.ΕΚ.)


Ο χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου θα ανακοινωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής ΕπιτροπήςΠαντελής Γεωργογιάννης


ΚαθηγητήςΑνακοίνωση ΣυνεδρίουΠληροφορίες σύνταξης Ανακοινώσεων και ΕισηγήσεωνΕγγραφή ΑκροατώνΕγγραφή Ομιλητών