15ο Δεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

Διαθεματικές προσεγγίσεις στη γλωσσική διδασκαλία

Στο πλαίσιο των επιστημονικών της δραστηριοτήτων, η Eλληνική Eταιρία Eφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (ΕΕΕΓ) διοργανώνει το 15ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στις 23-25 Νοεμβρίου 2012. Το θέμα του συνεδρίου είναι Διαθεματικές προσεγγίσεις στη γλωσσική διδασκαλία. Προσκαλούμε άρθρα που θα πραγματεύονται τις ακόλουθες θεματικές:

• Εκπαίδευση με βάση το περιεχόμενο

• Διδασκαλία γλώσσας με βάση το περιεχόμενο

• Εκπαιδευτικά μοντέλα εμβάπτισης

• Γλωσσική διδασκαλία δια μέσου του αναλυτικού προγράμματος

• Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη γλωσσική διδασκαλία


Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο 15ο Διεθνές Συνέδριο θα πρέπει να υποβάλουν τις περιλήψεις τους μέχρι τις 25/06/2012 (νέα προθεσμία υποβολής) και αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο αντίτυπα (ένα επώνυμο και ένα ανώνυμο), στη διεύθυνση [email protected]. Η ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή των περιλήψεων θα γίνει μέχρι τις 31/07/2012. Το κείμενο της περίληψης δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 500 λέξεις (μαζί με τη βιβλιογραφία) και θα πρέπει να αποσταλεί σε μορφή word και pdf. Το ανώνυμο αρχείο να αποσταλεί χωρίς να υπάρχουν αυτοαναφορές στο κείμενο και/ή τη βιβλιογραφία. Όπου κρίνεται απολύτως απαραίτητο, να δίνεται η αναφορά με την ένδειξη «Συγγραφέας» και το έτος δημοσίευσης.

Παρακαλούμε η περίληψη να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

• γραμματοσειρά: Times New Roman 12pt

• διάστημα: μονό

• περιθώρια: όλα 2,54 εκ.

• για το επώνυμο αρχείο: τίτλος, όνομα συγγραφέα, φορέας εργασίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (κεντραρισμένα)

• για το ανώνυμο αρχείο: τίτλος (κεντραρισμένος)


Κάθε σύνεδρος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει με μία ανακοίνωση ατομική και/ή μία ομαδική. Για κάθε ανακοίνωση θα διατεθούν 30 λεπτά (20 λεπτά παρουσίαση και 10 λεπτά συζήτηση).

Οι γλώσσες του συνεδρίου είναι η Ελληνική, η Αγγλική και η Γαλλική. Επιλεγμένες ανακοινώσεις θα δημοσιευθούν στα Πρακτικά του συνεδρίου σε μορφή άρθρου. Οι σύνεδροι παρακαλούνται να προσδιορίσουν τη θεματική της περίληψής τους.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Οργανωτική Επιτροπή στη διεύθυνση [email protected] και να συμβουλεύεστε την ιστοσελίδα της Εταιρίας: http://www.enl.auth.gr/gala/

Τηλέφωνο: +30 2310 997456 (Παρασκευή, 13.00-16.00)

Fax: +30 2310 997432 (υπόψη κας Α. Ψάλτου-Joycey)


Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΕΕΓ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

Τ.Θ. 58, 541 24, Θεσσαλονίκη

Ελλάδα


Η Οργανωτική Επιτροπή

Αγγελική Ψάλτου-Joycey

Μαρίνα Ματθαιουδάκη

Δέσποινα Παπαδοπούλου

Θωμαή Αλεξίου

Ρινέττα Κιγιτσιόγλου-Βλάχου

Μαρία Μουμτζή


ipaideia.gr